הפוליטקה של הזיקנה | יצחק בריק

גדעון בן ישראל כוח בלי אין פוליטי סיכוי אוכלוסיית העולם הולכת ומזקינה. מספר האזרחים הווותיקים בארצות המפו תחו ת הולך ועולה בהתמדה, כתוצאה מהעלייה המתמדת בתוחלת החיים. תוחלת החיים בארצות־הברית אלה של ‘ 0291 ב־ שנולדו 1.45 היתה היא שנה. 4.57 ל־ עלתה , 0991 ב־ שנים 7.57 ל ול־ 4991 ב־ שנים 75.6 9991 ב־ . 5991 ב־ שנים מתקרבת תוחלת . 0.67 ל־ החיים במקביל הולכים ויורדים שעורי 2 הילודה בארצות המפותחות. עמד 0591 שב־ בעוד ממוצע הילודה העולמי 5 על ילדים לכל אשה כיום הוא . 7.2 על עו מד כתוצאה מכך שעורם של היחסי האזרחים הוותיקים בכלל האוכלוסייה גדל משנה לשנה. פי על הערכות המדענים העוסקים זה, בתחום שעור האזרחים הוותיקים באוכלוסיית העולם, שעמד בשנת יגיע ,%01 על 8991 בשנת לכ־ 0502 22%. מובן מאליו שכתוצאה יגדל מכך משנה לשנה העומס הכלכלי על שיוטל שכבות הגיל הצעירות, שחלקן היחסי באוכלוסייה ילך ויקטן. יהיה עליהן לקיים בראש ובראשונה את השירותים והארגונים הממלכתיים והקהילתיים. האם להן תהיה הנכונות לספק את מרצונן הצרכים הייחודיים של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בארצותיהם? אנו עתה כבר עדים לשחיקה נמשכת והולכת במדיניות של ׳מדינת הסעד׳ באותן הארצות בהן היתה קיימת, שחיקה שפגיעתה הניכרת כיום כבר באזרחים הוותיקים החיים בהן, עוד תתעצם יותר. The World Almanac and Book o f Facts, 1997, p. 973. .1 גרג .2 אינסברוק, ״ניו ריפבליק״, תרגום המאמר פורסם בד,ארץ מיום 3.10.99 . 173

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==