הזקן הסיעודי | אפרים יאול

פתח דבר 7
הקדמה 8
פרק א: מבוא 10
1. אפידמיולוגיה - נתונים ומספרים 10
2. פיזיולוגיה ופתולוגיה של הזיקנה 12
פרק ב: מיהו הזקן הסיעודי 16
1. סיפור אישי 16
2. הגדרת "מצב סיעודי" 17
3. כיצד נקבע מצב סיעודי? 19
4. מהם הגורמים למצב סיעודי? 21
5. השלבים השונים בירידה תפקודית 22
6. הטרוגניות - קטגריות שונות של זקנים סיעודיים 24
7. מאפייני הטיפול בזקן סיעודי 28
8. המשפחה והזקן - התמודדות מתמשכת 32
פרק ג: הזקן הסיעודי בקהילה 39
1. מאפיינים של טיפול בבית 39
2. מענים קהילתיים - משאבים המגיעים לזקן הסיעודי בביתו 45
3. מטפלים סיעודיים: המטפל העיקרי, המקומי, הזר - יתרונות וחסרונות 50
4. ציוד ומכשור רפואי 56
פרק ד: הזקן הסיעודי המאושפז במחלקה סיעודית 66
1. תיאור מקרה 66
2. רקע היסטורי והמציאות כיום 67
3. ייעודה ותרומתה של המחלקה הסיעודית (השירותים הניתנים) 70
4. מאפיינים של המחלקות הסיעודיות השונות ומידת התאמתן לזקן 75
5. תהליך קבלת ההחלטה לאשפז - האם אכן חייבים לאשפז? 77
6. מי מממן את האשפוז במחלקות סיעודיות? 79
7. דעות קדומות (מיתוסים) על המחלקה הסיעודית 80
פרק ה: מצבים קליניים המתלווים לזקן סיעודי ומסבכים את מצבו- גישה וטיפול 81
1. חוסר תנועתיות (IMMOBILITY) 81
2. חוסר שליטה בסוגר השתן (URINARY INCONTINENCE) 89
3. פצעי לחץ ומניעתם 97
4. תת תזונה והזנה 103
5. דמנציה ובעיות התנהגות 111
6. דיכאון 120
7. מחלות זיהומיות 125
8. פגיעות באברי החישה (אוזניים, עניים) 134
תופעות המחלות הסמיות 139
10. מצבים יאטרוגניים (IATROGENESIS) 142
11. בלבול חריף - דיליריום 146
פרק ו: מדיניות טיפולית 150
1. שיקום ותעסוקה 150
2. טיפול בכאב 157
3. בעיות אתיות 162
4. זכויות הזקן הסיעודי 167
5. אשפוז בבית חולים - בעד ונגד 170
6. מתן תרופות 172
7. שנת החיים האחרונה 179
סוף דבר 183
רשימת מקורות 187
נספחים 200
מילון מושגים 200
מבחני תפקוד לאבחון והערכה 203

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==