הזקן הסיעודי | אפרים יאול

■ הגברת המוטיבציה של הזקן ועידודו לתעסוקה והנעה. ביצוע ניתוחי ירוד (קטרקט) והספקת שמע אביזר חסך כשיש חושי. שינוי מסגרת המגורים כשיש קושי להתאים הבית את לצורכי - הזקן למשל, לעבור למסגרת של אשפוז. ■ ביצוע ניתוחים להחלפת מפרקים ( באגן T.H.R ) או ( בברך T.K .R .) טיפול אם גם בכאב אינו הזקן או מתלונן יכול שאינו להתלונן. הבטחת תחושת ביטחון לאחר נפילה, בעזרת מטפלת או צמודה של הדרכה פיזיותרפיסט. 2. חו סר שליסה בסוגר ( השתן Urinary incontinence ) הבעיה מביך מצב זהו וכאוב, הפוגם באיכות של החיים החולה ומשפחתו והדורש השקעה רבה. אי־שליטה בסוגר השתן מביאה לתחלואה, לעלויות ניכרות בטיפול האישי, וסופה באשפוז במחלקה הסיעודית. זוהי תופעה - שכיחה של מרביתם הזקנים הסיעודיים לוקים בחוסר שליטה בסוגר השתן. ניכרים הבדלים בשכיחות בין זו תופעה - %02 שבה - הקהילה 50% מהזקנים לבין בה, לוקים המסגרות המוסדיות - %05 - %08 שבהן מהזקנים בה. לוקים יזי0תו0 ולוגיה השליטה בסוגר השתן הממוקם במוצא השלפוחית דורש שילוב ושיתוף פעולה של מספר מערכות. במילים כדי אחרות, שהשלפוחית את תבצע תפקידה נדרשת תקינות המערכות האלה: 89

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==