הזקן הסיעודי | אפרים יאול

הקדמה במהלך עבודתי כרופא גריאטר נוכחתי לדעת שמשפחות יש שבהן אנשים זקנים, מידע חסרות מצב על מספק הוריהן, ובוודאי בידן שאין הכלים המתאימים להגדרת מצבם של הגריאטרי הוא אבא האם - ההורים האם סיעודי? אימא היא סיעודית? זה ומה זקן בכלל סיעודי? בני עם חיים רבים משפחה תחושות קשות וקונפליקטים עם - ועם עצמם המטפלים עקב - השונים חוסר ניסיון, אי־הבנה, מידע לקוי, הדחקה, ורגשות אשמה הקשורים לטיפול בהוריהם הזקנים. מאחר שבני אינם המשפחה יודעים מהו המצב של המדויק יקיריהם, קיים החשש שבהתמודדותם עם זקנים סיעודיים לא הם שנים לאורך ינצלו את כראוי המשאבים והכוחות אינם הם הקיימים; יודעים מה ניתן מה צפוי, למנוע ומהן זכויותיהם. כגריאטר אני שומע את רבות פעמים נגיע שלא ״רק המשפט: למצב בת או הזה״. להורים זקנים למות רוצה ״אני האומרת: בריאה״. ואני עונה: ״הלוואי שתגיעי לגיל זיקנה, שנים שתחיי רבות, ובעיקר שתגיעי כעצמאית, על ועם הרגליים ראש צלול״. כל לא אך האוכלוסייה המבוגרת לגיל מגיעה זיקנה (המוגדר 56 כגיל ומעלה) כשהיא עצמאית וצלולה. על־פי הסטטיסטיקה, יהיו ו%4כ־ מוגבלים בתפקוד ו־ היום־יומי 43% צפויים להתאשפז במסגרת סיעודית זמן בפרק בגיל כלשהו זיקנה טרם מותם ( 1991 , Kemper & Murtaugh עם ). הגידול באוכלוסיית הזקנים, ובמיוחד זקנים בגילאים גבוהים, צפוי עוד זה אחוז זהו לעלות; המחיר של תוחלת החיים הארוכה לה שזכינו בעידן הנוכחי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==