הזקן הסיעודי | אפרים יאול

נטילת תרופות מרובות ונפילות רקע על חוזרות. גורמי אלה סיכון מתבקשת נקיטת כמו פעולה ביקור במחלקה, ולבסוף אשפוז צורך יש שלב בכל בה. הזקן בהשתתפות בני מרב של המשפחה ובעידוד מצד אנשי כמו מקצוע עובדים סוציאליים, אחות, גם יש רופא. להיות מודעים לטראומה לזקן שמצפה ולמשפחה בשלב המעבר למחלקה סיעודית. רבות מבחינות המסגרת שונה הסיעודית - מהבית למשל בצורך להתחלק עם זקנים נוספים בחדר, בחדר האוכל, בשירותים ובתחומי חיים נוספים. בשלבים הראשונים של תהליך הכניסה למחלקה הסיעודית נזקקים הזקן והמשפחה רוח לאורך ולתמיכה מהצוות המטפל. מי .6 את מממן האשפוז במחלקו ת סי עו דיו ת? מספר רשויות את מממנות של הטיפול החולה הסיעודי במסגרות השונות: משרד הבריאות אחראי לחולה הסיעודי והלא הצלול צלול(תשושי נפש). הפנייה דרך מתבצעת לשכות הבריאות המחוזיות, לאחר מילוי מידע שאלון רפואי וסיעודי רופא בידי ואחות וכן של תסקיר העובד הסוציאלי. קופות החולים את מממנות של האשפוז זקנים סיעודיים במצבים פעילים רפואיים (מורכבים), וכן זקנים סיעודיים זמניים הזקוקים להתאוששות(מצבים חריפים) ולשיקום. הפנייה דרך מתבצעת היחידות להמשך טיפול ובאמצעות אחיות הקשר של הקופות בבתי־החולים. המוסד לביטוח לאומי אחראי לגמלת לזקן רק סיעוד (לא בבית המתגורר לזקן המתגורר במסגרת אשפוזית). הפנייה נעשית דרך המרפאה הראשונית (רופא ואחות) ודרך עובדים סוציאליים של הלשכות העירוניות. חברת הביטוח ״אמר" מממנת נפגעים זקנים מתאונות דרכים, וחברות - הביטוח במידה שהחולה מבוטח בביטוחים סיעודיים פרטיים. רבות משפחות פונות ישירות למחלקות סיעודיות ומשלמות מכיסן להחזקת בן המשפחה. 79

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==