הזקן הסיעודי | אפרים יאול

רצוי ד. לבקר בשעת האוכל ולהתרשם מאופן האכלת הזקנים. יש ה. להתרשם מהאחות האחראית הלב היא שכן - והנשמה של המחלקה. ראוי ו. או חצר יש האם לבדוק מהן גינה, דרכי הגישה למחלקה והאם היא מוארת כראוי. ז. כדאי שהמחלקה הסיעודית תהיה במרחק סביר ממגורי המשפחה. יש ח. רק לפנות למחלקות בעלות רישיון ופיקוח של משרד הבריאות. 5. תהליך קבלת ההחלסה לאשכז אכן האם - חייבים ל א שפז ? ראשית יש להבהיר את נחיצות האשפוז. יש זה לצורך האם לברר כל מוצו הזכויות האם וכן לזקן המגיעות נשללו אפשרויות של אחרות קבלת שירותים במסגרת הקהילה. למשל: של אפשרות קבלת על מטפל חוק בסיס או הסיעוד; הדרכה בקבלת או זר; מטפל הפניה יום. למרכזי י י ז־ד הזקן זקוק אינו הסיעודי בהכרח לאשפוז במחלקה סיעודית ופעמים ניתן רבות להשאירו זקן כל על בבית. המאושפז במחלקה יש סיעודית כשלושה זקנים אחרים הנמצאים מצב באותו ועדיין גרים בבית. תלוי הדבר בחומרת המוגבלות התפקודית (מצב גם כמו התלות) ביכולות ובמשאבים של המשפחה. משפחה בעלת יכולות ומשאבים מסוגלת תלות בעל לזקן לאפשר גבוהה להישאר בביתו. נוהג אני בפני לתאר הסטודנטים את האיזון בין הנכון יכולות ומשאבים לבין תלות בצורת ״נדנדת איזון״, הנמצאת עד באיזון למצב הדחק הראשון שנקרה יכול דחק מצב בדרכה. קבוע להיות וארוך כמו אשפוז והחרפה במצב הרפואי, שאינם מאפשרים את המשך הישארותו של הזקן זמני דחק מצב או בבית, וקצר של או הבן היעדרות או הכלה, החרפת מחלה, כשלאחר קבלת הטיפול הזקן חוזר למצבו ההתחלתי. יש קצר זמני דחק מצב על להתגבר מבלי לקבל החלטה על העברה. 77

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==