הזקן הסיעודי | אפרים יאול

עם שיחות האחות האחראית ועם העובדת הסוציאלית ותמיכת משפחתה לה אפשרו ואף חייה את לחיות זמן לה הותירו לטפל בנכדתה החדשה. 4. מאפיינים ל1ע המחלקות הסיעודיות השונות ומידת התאמתן לזקן זקנים סיעודיים אינם קבוצה הומוגנית; אלו אנשים והם שונים בעלי צרכים גם שונים מתוקף מצבם כן על יש הרפואי; זקן כל לאשפז במחלקה המתאימה כיום לו. קיימות מסגרות שונות המטפלות בזקנים סיעודיים: מחלקה סיעודית רגילה. מחלקה סיעודית לתשושי נפש. מחלקה סיעודית רפואית (מורכבת). מחלקה להתאוששות ממצבים חריפים ולשיקום כוללני. המסגרות השונות מותאמות למצב הזקנים על־פי תפקודם הגופני והנפשי, ­על פי הבעיות הרפואיות הנפוצות אצלם ועל־פי מיומנות הטיפול שהזקנים נזקקים כדי לה. להתאים מצב בין לבין הזקן הוא שבה המחלקה מאושפז, עלינו לדעת מהם גיסא מחד תנאי כל של הקבלה מחלקה ומאידך גיסא את להכיר צורכי הזקן המסוים ומאפייניו. במחלקה סיעודית רגילה מאשפזים זקנים צלולים ברמות שונות ועל־פי־ ניתן רוב בין טוב קשר ליצור לבין החולה המטפל. במחלקה לתשושי נפש מתגוררים זקנים שאינם צלולים. ייתכן שהם אמנם מסוגלים להתהלך, עקב אך הירידה הקוגניטיבית הם זקוקים לעזרה בפעילות האישית היום־יומית. זוהי מחלקה ניתן שבה סגורה למנוע של שוטטות הזקן במקומות זרים כשהוא מתקשה את למצוא דרכו רמת בחזרה. הטיפול דורשת מיומנות ספציפית במצבים של אי־שקט, בעיות התנהגות, נפילות, בעיות האכלה והזנה, גם כמו כיצד מיומנות למלא של זמנו את בתוכן הזקן. 75

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==