הזקן הסיעודי | אפרים יאול

3. ייעודה ותרומתה של המחלקה הסיעודית ( השירותים ) הניתנים כן אם מדוע את לאשפז מה או - החולה מספקת המחלקה הסיעודית? יש מספר תחומים שבהם המחלקה הסיעודית לתת ערוכה יותר טוב טיפול מזה ואלה בבית הניתן ( הם 1989 , Leslie & Perrez :) ו ל0י1נ א. סי שדי ואישי רציף, 42 הזמין ש ש ת בימכוה עיקר הטיפול בזקנים הסיעודיים בידי ניתן אחיות ומטפלים. ■ צריך אינו הזקן לדאוג לצרכיו מי יש - הבסיסים שדואג לרחצה, לאוכל וללבוש. גורם זה מצב לחולה טוב להרגיש ולשיפור במצב רוחו. ■ הזקן עזרה מקבל גופנית ואישית בכל פעילויות היום־יום. ■ הטיפול תורם הסיעודי בחיי מתח להורדת נותן הוא היום־יום; תשובה לשאלות מי כמו יעזור תגיע מתי לי? ולמי העזרה? לפנות? ■ הטיפול הוא הסיעודי קבוע טיפול ורציף מתן של תרופות, חוקנים, זריקות, משאפים וחמצן לפי הצורך. תיאור מקרים נהגה פ׳ גב׳ בכל לבתה לצלצל היום שעות והלילה, עקב בעיקר תלונות הבית משק לגבי טכניות והטיפול האישי. מענה לה סיפק לא הזר המטפל עמד ולא אלה לכל בציפיותיה של החולה, שהרבתה לדרוש להחליפו. מאז הגעתה למחלקה הסיעודית פסקו הטלפונים היא לבתה; מצאה בצוות מענה המטפלים לציפיותיה. ט׳ גב׳ שהתגוררה נהגה בביתה להתלונן על יום מדי כאבים היא בחזה. הייתה מחוברת לאחד ממוקדי השירות נמרץ לטיפול בעיר, ופעמיים בשבוע נט״ן צוות אליה נשלח רבים שבמקרים העבירה עם מיון. לחדר כניסתה למחלקה הסיעודית לתקופה זמנית, בעיה עקב אורטופדית של איסור דריכה, חלפו הכאבים בחזה. 70

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==