הזקן הסיעודי | אפרים יאול

ד ב ר n n o j . העלייה בתוחלת החיים והגידול באוכלוסיית הזקנים משפיעים על גם המספר של המוחלט זקנים הסובלים מהידרדרות בבריאותם, משינויים בתפקודם ומפגיעה בעצמאותם בפעילותם היום־יומית. זקן אפוא מיהו מצב נקבע כיצד סיעודי? מהם סיעודי? השלבים השונים בירידה תפקודית ומהם הגורמים למצב מן חלק רק הן אלה סיעודי? השאלות זה שספר בהן. עוסק מעבר למצב הפיזי והנפשי של הזקן גם דן הספר בנושאים עקרוניים, רפואיים ואתיים, הנוגעים לטיפול בזקן הסיעודי, לזכויותיו, למצבו הקליני, למכאוביו ולכבודו כאדם בערוב ימיו. ד״ר אפרים יאול, מנהל המחלקה הגריאטרית לסיעוד בבית מורכב ע״ש החולים שרה הרצוג בירושלים, טיפל בעצמו בהוריו הזקנים וראה, כרופא גריאטר וכבן, את ההידרדרות ואת במצבם הירידה בתפקודם. הניסיון המקצועי, המלווה בחוויה רגשית הם אישית, אצל שהאיצו את המחבר הצורך להעלות על את הכתב השאלות, הבעיות והמצוקות בהם שנתקלים הזקן ובני גיסא מחד הסיעודי משפחתו, קרוביו ומטפליו מאידך גיסא. ספר היא התוצאה מקיף, הנותן תמונה רב־ממדית על תהליכים, תאוריות ושיטות של שונות טיפול רפואי בזקנים. נותן הספר הסברים מקצועיים וככזה הוא מהווה מדריך מעשי לאנשי למי וגם מקצוע שאינם אנשי בני - מקצוע משפחה, קרובים, זאת כל מטפלים. בסגנון בהיר, ידידותי וענייני ומתוך כוונה מוצהרת את להגביר לזקן המודעות הסיעודי ולהקנות כלים להתמודדות נבונה והולמת עם מצבו. ״מיהו נדבך הוא סיעודי?״ נוסף חשוב בשליחות שאשל ממלאת למען רווחתם ואיכות של חייהם הזקנים בישראל. יצחק ד״ר בריק, אשל מנכ״ל

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==