הזקן הסיעודי | אפרים יאול

ד. משאבים כלכליים - מתן הנחות וכסף ילדים של זקנים המרותקים למיטה או קבוע באופן המוגבלים בתפקוד השכלי (הקוגניטיבי) זכאים לקבל זיכוי ממס הכנסה. יש זה לצורך למלא טופס רופא בידי החתום מומחה בגריאטריה המתאר ומגדיר מצב את הזקן. לים0מס .3 סיעודיים: ל0 המס העיקרי, - הזר המקומי, יתרונות וחסרונות הטיפול בזקן דורש הסיעודי מטפלים ברמות לפי שונות, צורכי הזקן ושלבי הידרדרותו. אנו בין מבחינים המטפל הבא העיקרי מתוך משפחת הזקן ונחשב לא מטפל ובין פורמלי, המטפלים המקומיים והזרים הנחשבים למטפלים פורמליים. א. המטפל העיקרי בכל גורם קיים משפחה טיפולי על שלוקח או - עצמו - עליו שמטילים את הטיפול בזקן העיקרי יכול זה הסיעודי. להיות אחד או זוג בן/בת הילדים, אחת או בן, או בת הכלות, הממשיכים להתגורר עם הזקן בביתו לאורך שהם או שנים מעבירים אותו נטל וכל לביתם רובץ הטיפול עליהם. תחושות העומס, הלחץ והחרדה אצל אלה מטפלים חזקות ביותר. הטיפול על משפיע מצבם הבריאותי כתוצאה פיזי ממאמץ גדול, מפעילויות בלתי נעימות שעליהם לבצע וממתחים בני שאר עם הנוצרים המשפחה. יש של תופעות לחצים נפשיים, חרדה ודיכאון ואף החמרה במצבם הנפשי גם כמו הבסיסי הזנחה עצמית. להם יש לעתים קשיים חברתיים הגורמים להם להתכנס בתוך עצמם ולהתנתק מרשתות חברתיות. הקשיים נובעים גם ממשך הזמן לבן המוקדש המשפחה המביא לביטויים זמן לי ״אין כמו לעצמי״, ישנה ״אינני אני כי בלילה לקום צריכה מספר פעמים ״אין בלילה", לבני זמן לי המשפחה האחרים״. 50

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==