הזקן הסיעודי | אפרים יאול

ג: פרק הזקן הסיעודי בקהילה 1. מאנ׳״נים 9סי של ו ל ב בי ת למה דווקא ב בי ת? רוב האוכלוסייה הסיעודית נמצאת ) %61 (ו 000,00 כ־ בבית. מכלל הזקנים בארץ מקבלים גמלת סיעוד בביתם, בקהילה. לנו לתת יכול זה נתון אינדיקציה לגבי מספר הזקנים הזקוקים לעזרה בתפקוד האישי היום־יומי (זקנים סיעודיים) %3כ־ בבית. בלבד מכלל הזקנים מאושפזים במחלקות סיעודיות. ייתכן שאלה הם האנשים התלותיים ביותר ובעלי הצרכים או הגבוהים בעלי המשאבים המשפחתיים המצומצמים. יוצא אפוא שרוב האוכלוסייה המוגבלת והתלותית שוהה ומטופלת בבית (ברודסקי ועמיתים, 2001 .) נדון תחילה הוא הבית האם בשאלה המקום הטבעיל הוא הבית כן: היא התשובה המקום לזקן הטבעי וזאת הסיעודי מכמה סיבות: א. הוא ביתו של מבצרו לפי האדם הפתגם והוא הידוע, הסביבה הטבעית והמוכרת. לזקן מקנה הבית ב. הסיעודי תחושת ביטחון ושייכות לסובב אותו. זוהי ג. תחושת שייכות חברתית, משפחתית, גם כמו המשך השייכות לשכנים הסובבים אותו. ד. איכות החיים ושביעות הרצון גבוהה יותר בבית. יש בבית ה. אפשרות על לשמור הרגליו של האישיים הזקן על הסיעודי, פרטיותו ועל האוטונומיה שלו. ו. עלויות בבית השהייה נמוכות מהעלות הכרוכה באשפוז במוסד. 39

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==