הזקן הסיעודי | אפרים יאול

8. המשפחה והזקן - התמודדו ת מתמשכת של המשפחה הזקן היא הסיעודי הנפגעת העיקרית מהירידה התפקודית שלו, עליה שכן להתמודד מצב עם זמן לאורך התלות. היא המשפחה המטפלת העיקרית ויד ימינו של היא הזקן. נדרשת לטפל בצרכיו האישיים, הנפשיים והחברתיים. עליה על לעמוד המשמר, עין, לפקוח את לשאול השאלות הנכונות ולדרוש את בני המגיע. המשפחה המטפלים (בן/בת הזוג, כלות בנות, ובנים) נדרשים לסייע לזקן מספר לא שעות ביום מבוטל ולבצע עבורו לא מטלות פשוטות. הטיפול יכול להשתרע שנים לאורך ולעתים פני על מספר של חיים שלבי המטפלים עצמם. אופי התפקיד, היקפו והתלות יוצר שהוא גורמים לעומסים קשים ולתחושות מתח של וחרדה (וולקוב, 1992 .) הטיפול המתמשך על גם משפיע מערכות היחסים בתוך המשפחה - תחושות קיפוח, נאמנויות ומריבות סביב נטל חלוקת בני בין הטיפול המשפחה. לעתים גם קיימות מפני חרדות כישלון בטיפול, בת כאותה שחששה שהאימא תידרדר באשמתה. ניתן את לחלק מקורות הלחץ ללחץ ראשוני - הנובע מעצם הטיפול הישיר בזקן, וללחץ - עקיף הנובע מבעיות משפחתיות וגופניות של המטפל. קיימים מספר של צמתים החלטות המחייבות התמודדות בני של עם המשפחה הזקן כמפורט להלן: א. תחילת ההתמודדות - הופעת האירוע או החריף הידרדרות לשלב הסיעודי פותחות למעשה את ההתמודדות ומפרות את האיזון המשפחתי שהיה קיים אז צצות קודם. היו כה שעד בעיות לפני מתחת השטח. ב. אירועים או חריפים אשפוזים המסבכים ומחמירים את המצב הסיעודי כמו - הקיים למשל אירוע מוחי נוסף, ירידה נוספת במצב הקוגניטיבי ובעיות התנהגותיות חדשות, הדורשות או זר עובד העסקת תוספת שעות של המטפל המקומי. 32

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==