הזקן הסיעודי | אפרים יאול

ה. קטגוריה עם זקן של היא חמישית מחלה זקן או סופנית שנמצא של במצב טרום־מיתה. זה מצב מוגדר בדרך־כלל כשלושת החודשים האחרונים לחייו. אנו מכירים זקנים כאלה החולים במחלות סרטניות מפושטות כשהקופות המבטחות מכירות בצורך לאשפזם בהוספיס כטיפול או תומך באשפוז במחלקות סיעודיות לגבי אולם מורכבות. זקנים עם סיעודיים מחלה סופנית לא אונקולוגית, המתקרבים לסוף חייהם והמתאפיינים בגיל מופלג, במצב תפקודי־גופני וקוגניטיבי ירוד ביותר ובמחלות נלוות אין מרובות, עדיין מצד הכרה המערכת הרפואית בצורך לאשפזם. זקנים לאחר אשפוזים מרובים כבר מותשים מהמחלה וחיוניותם ירודה; הם בקושי מגיבים לקריאה בשמם, מתקשים להגיב, לחייך, כשכל ולו פעולה הבסיסית כמו ביותר, מידי אכילה מטפל, או רחיצה העברות לשירותים, מתישה אותם. על לדעתי, הקופות המבטחות את להתיר של אשפוזם אלה חולים במחלקות סיעודיות מורכבות וכך למות להם לאפשר בצורה מכובדת ומתאימה דרך ולא אשפוזים חוזרים בבית־חולים כללי. 7. מאפייני הטיפול בזקן סיעודי הטיפול בזקן הוא הסיעודי טיפול כרוני ( מתמשך long term care מצב מהו ). כרוני מתמשך? הטיפול הכרוני מאופיין במספר מישורים: מסגרת הזמן המתמשך, מסגרות הטיפול הכוללני, מסגרת הצוות הרב־מקצועי המטפל, של המיקום החולה, והמשאבים הסוציו־כלכליים של המשפחה ( 1997 ., Ouslander et al .) א. הזמן המתמשך - מדובר בטיפול המשכי ורציף שנים של %12 כ־ רבות: מכלל החולים הסיעודיים 5 מעל חיים משך שנים: השהייה הממוצע במחלקה הסיעודית הוא עד שנתיים שלוש שנים. של טבען מחלות שהן כרוניות רדומות במהלך השנים ותוצאותיהן ניכרות ברגע רק שמתרחשת פגיעה ניכרת או באיבר אי־ספיקה במערכת, אז וגם הפגיעה עדיין מתמשכת לאורך שנים. הזמן גורם הארוך לשחיקה ולהשפעות על הן שליליות, והן המטפל על - אחר מצד החולה. הזמן גורם המתמשך להסתגלות, ל״קבלת״ המצב 28

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==