הזקן הסיעודי | אפרים יאול

לשלב הבסיסי שממנו נפלנו; אך בדרךכלל אנו בונים מדרגה חדשה שהיא נמוכה מזו בה שהיינו ומתבססים עד בה לאירוע הבא. ה. דרך קיימת ביניים נוספת שבה הירידה היא במצב אמנם הדרגתית (כמו בדרך אך השנייה) יותר מהירה ומהלכה קצר יותר, כשזווית של השיפוע ההידרדרות חדה יותר. לומר ניתן שהחולה מידרדר של במהלך מספר שבועות או כפי חודשים, שנראה במחלה סרטנית או מפושטת במחלה סופנית כרונית מתקדמת, הנובעת מאי־ספיקת לב או סופנית מערכת - אחרת למשל כליות, כבד ריאות, ומערכות אחרות, וההידרדרות אינה נעצרת אלא בפטירת החולה. חשוב לציין הדרך שבתחילת המצב קל הסיעודי יותר, ירידה עם תפקודית - מעטה כפי שראינו בדרך השנייה ובדרך השלישית: אז הזקן תלוי פחות וההתמודדות של פחות המשפחה מזו מורכבת שבדרך או הראשונה בדרכי הביניים האחרות. על המשפחה, כן, אם את להכיר מצבו של הבסיסי החולה ולדעת למה לצפות בתהליך של הטבעי המחלה על הבסיסית: המשפחה להיות מוכנה למדרגה - הבאה היכולה להיות מדרגה תחתונה ולעתים, בהפתעה, דווקא גם יש עליונה. להיות לכך מודעים שקיימים מקרים שבהם המצבים הבסיסיים מחמירים ולדעת שניתן לאזן מחלות קיימות ולמנוע סיכונים ואירועים חריפים נלווים ומסבכים (כפי שנראה בפרקים הבאים). 6. הטרוגניו ת - קטגוריות של שונו ת זקנים סיעודיים למרות מכנה שקיים משותף לזקנים סיעודיים המתבטא במוגבלות בפעילות היום־יומית עקב הבסיסית מחלה גופנית או קוגניטיבית, אנו חייבים להכיר בהטרוגניות של החולים. הטרוגניות זו נובעת מהעובדה שלאותה ירידה תפקודית של רחב טווח קיים מצבי תלות, מהקל לחמור: זה טווח קשור בממדים שונים שהם מעבר לתוצאה של הישירה המוגבלות או הגופנית הקוגניטיבית של החולה. כמו למשל סוג של הממד המחלה הרפואית שגרמה למוגבלות(כפי שצוין בפרק 24

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==