הזקן הסיעודי | אפרים יאול

קו ד 9ת מבחני לאבחון והערכה באים אלה כלים את לבדוק תפקוד האדם הזקן. הכלים בנויים שעל משאלות הזקן להשיב או עליהן מטלות שעליו לבצען. הכלים פשוטים וברורים צורך ואין בהכשרה, או בציוד במכשור כדי מיוחד להשתמש בהם. המבחנים ניתנים למדידה ולכימות ומקובלים בעבודה המקצועית היום־יומית. חשוב שהמשפחה על תדע קיומם, את תכיר ואת המושגים התפקודים שבהם מדובר ותהיה שותפה למהלך הטיפול. א. קו ד 0הת הערכת היום־יומי זוהי של בדיקה יכולת של הביצוע החולה במטלות בסיסיות יום־יומיות ובתפקוד במשק הבית. הנתונים מתקבלים מצפייה בחולה בזמן ביצוע או הפעולות משיחה עם של המטפל החולה (אחות בן או המשפחה). אני בין מבדילים A.D.L לבין I.A.D.L : ו. A .D .L בודק - תפקוד בחיי בסיסי הן אלו היום־יום. מטלות בסיסיות לחיי הנדרשות והוא היום־יום, ידוע כ״אינדקס כץ״, של ומקובל . 3691 מאז קיימות של רמות שלוש תפקוד: בעל עצמאי יכולת את לבצע אדם עזרת ללא המטלות (ניתן להשתמש באביזרי עזר). תלותי בעל חלקי(קל) יכולת לבצע אדם של עזרה עם מטלות אחר. מלא תלותי (קשה) חסר יכולת לבצע עם גם מטלות עזרה. אנו את נאחד הקל ה״תלותי״ והקשה לתלותי ונתייחס רק לעצמאי ותלותי. כאן נבדקים שישה נושאים. 203

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==