הזקן הסיעודי | אפרים יאול

לרשי מת מקורות אברמוביץ, ( ל׳ 1995 .) התמודדות עם הלוויה מתמשכת. עם דה1עב חללי אלצהיימר. ירושלים: אשל הוצאת ומלבב. ). 7991 (ה׳ אייל, אבחון וטיפול בבעיות בליעה. הרפואה, 132 , 781-557 . ב', בלומין, מ', עזרא, ). 2991 (א׳ אורי, פצעי לחץ: פתופיזיולוגיה, מניעה, טיפול והגישה השיקומית. הרפואה, 7 22 , 325-321 . נ', בנטור, (ס׳ צחמיר, 2003 .) בדיקות סינון לאיתור בעיות בשמיעה וראייה - מחקר הערבה. ירושלים: ג׳וינט־מכון ברוקדייל, . 904 דמ- בן ישראל, י', ). 3991 ( ז׳ פידלמן, אצל לחץ פצעי - הזקן מניעה וטיפול. רופא משפחה, 307-302 ,21 . ש', ברגמן, ). 5891 ( י׳ מרגוליס, איכות בין הקשרים הקשישים לבין תומכיהם. גרונטולוגיה, 22-21 ,6 . ברודסקי, י׳, שנור ג״, ש׳ באר, (עורכים) ( 2001 .) קשישים בישראל: שנתון סטטיסטי. ירושלים: ג׳וינט־מכון ברוקדייל ואשל, בהוצאת משאב מאגר נתונים ארצי. ברז׳ובסקי, ס', ). 7991 (א׳ רוזין, קשירת חולים זקנים מאושפזים יש או מוצדקת לגנותה? , 331 הרפואה, 183-180 . גוטליב, ד׳ ועמיתים ( 1995 .) ירידה בשכיחות ריאה דלקות לאחר אירוע מוחי בעקבות הערכת בליעה מתוכננת. , 921 הרפואה, 35-33 . דוולצקי, צ׳, זוננבליק, ( מ׳ הזנה ). 4991 אנטרלית בקשיש. , 621 הרפואה, 539-536 . 187

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==