הזקן הסיעודי | אפרים יאול

ושיתוף פעולה לזקן מצדו. המבולבל נותנים תרופות או הרגעה קושרים אותו שלא למיטה ייפול. הפסקת - אכילה תגרור הכנסת זונדה; חוסר שליטה בסוגרים יגרום - להכנסת לכיס קטטר לכל השתן: כן אם יש התערבות תופעות אנו וכך לוואי, נכנסים של למפל סיבוכים. זקן עקב שהגיע דלקת ריאות שהשתפרה במהלך - האשפוז הודות למתן אנטיביוטיקה - לווריד הידרדר מבחינת מצבו התפקודי הכללי ותלותו גברה. לא את אשכח בת אותה של סיפורה אמה את שהביאה מיון לחדר ונאלצה ללכת. היא וכך את תיארה שראתה בהגיעה למחלקה הגריאטרית כעבור מספר שעות: ״מצאתי אימא את שוכבת חצי במיטה עם עירומה אימא והרי - חיתול שולטת סוגר על השתן״. כשפנתה לצוות נענתה: ״אנחנו לא יכולים אותה להוריד לשירותים כל רגע!״. אחזור ואזכיר הוא הזקן שהאדם עם שחי אורגניזם סביבתו עדין באיזון ושביר, ללא רזרבות תפקודיות - הזיקנה מאופיינת בירידה ביכולת להגיב דחק למצבי (סטרס). בית־החולים מקור מהווה לדחק(סטרס) וגורם ליציאה מהאיזון שנבנה בבית רב. בעמל ומעבר ליציאה מהאיזון, בבית־החולים קיימים שהם מפגעים ייחודיים לו מעצם תפקידו לטפל מתן כגון - בחולה תרופות, שכיבה במיטה, זיהומים נרכשים, נפילות, התערבויות (פרוצדורות) אבחון, טיפול וניתוחים. כל לחוד אחד וכל אלה יכולים גורם להוות הזקן ליציאת הסיעודי הדק מהאיזון והשביר שלו. 6. מתן תרופות והיק הבעיה ר.0 מסך שליש התרופות הניתנות בארץ נצרכות על־ידי האוכלוסייה זקנים המבוגרת. סיעודיים נוטלים בממוצע 8-6 תרופות רובן ביממה, בהקשר למצבים כרוניים קבועים ומתמשכים ( 1995 , Avron & Gurwitz .) 172

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==