הזקן הסיעודי | אפרים יאול

והסיעודי בידי הניתן אחות הנמצאת במקום כל במשך שעות היממה. ההורים התנגדו: לא ״אנחנו מוכנים להיכנס לבית־אבות או לא מוסד; ואת הבית את נעזוב הסביבה המוכרת לנו״. הבית ״אבל והסביבה אינם מתאימים עוד לצרכים שלכם ואתם רחוקים ממקום מגוריי״, השבתי. גם הצוות בדיור טען המוגן אינה שאימא עצמאית. להם הבטחתי שהמצב זמני; אימא תחזור גם תהיה היא עזרה מעט ועם לעצמה עצמאית. כיום, , 3002 באפריל שנים שמונה לאחר האירוע, 08ה־ בת אימא ברוב מתפקדת פעילויות חוק של עזרה מעט עם היום־יום 01( הסיעוד שעות שבועיות). היא עם מתהלכת מקל, ערנית וצלולה, משתתפת בכל הפעילויות החברתיות, למדה לשחק ברידג', 2 כתבה על ספרים השואה, בידה מציירת השמאלית ציורים מלאי חדוות חיים, אופטימיות וצחוק. 2. הגדרת ״מצב סיעודי״ כשחלה ירידה ביכולת הזקן לבצע פעילויות יום־יומיות בסיסיות וגוברת תלותו בסובבים אנו אותו מגדירים אותו כ״סיעודי״. למעשה זאת הגדרה מבטאת ירידה בעצמאות ובאיכות החיים. למצב הסיעודי אף קיימת הגדרה פורמלית, המבטאת למעשה את הקריטריונים שעל־פיהם חולה מוגדר כסיעודי. של ההגדרה משרד היא: הבריאות ״חולה שמצב בריאותו ותפקודו ירוד כתוצאה ממחלות כרוניות שונות, קבוע מליקוי או גופני נפשי״. ההגדרה גם כוללת מצב של אפיונים התלות המתבטא יותר או באחד מהמצבים הבאים: א. הזקן מרותק או למיטה לכיסא גלגלים; עוזר אינו הוא בהעברות וזה - ה״סיעודי הקשה״.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==