הזקן הסיעודי | אפרים יאול

כן על הן: ההמלצות ■ להעדיף את האוטונומיה של הזקן הצלול ולהיענות לרצונותיו. להבהיר מהם לו הסיכונים והסיבוכים הצפויים. להימנע מקשירות ידיים או רגליים. להעדיף לשים על כפפות פני על הידיים קשירתן. להעדיף שולחן הקשור לכיסא כדי הגלגלים למנוע נפילות ולאפשר הושבה נכונה. ■ להעדיף לא אמצעים תרופתיים במצבי אי־שקט, צעקות וחוסר שינה (שינויי תנוחה, ליטוף, מסאז', מוסיקה). ■ מתן לשקול תרופות כדי מרגיעות את למתן אי־השקט, אך להימנע או שינה מגרימת ערפול. ■ להתחיל עם נמוך מינון מאוד ולהעלותו על־פי התגובה. את לבדוק הצורך במתן תרופה לסירוגין. 4. ז כויו ת הזקן הסיעודי חוק זכויות החולים שנחקק 6991 בשנת -התשנ״ו בא להבטיח זכות את האדם לקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ופרטיותו. לפני על שנעמוד לשון ועל החוק פרשנותו מנקודת של מבטו הזקן יש הסיעודי, לשאול: אכן האם הזקן מקבל אותם דברים המובנים מאליהם לו שמגיעים בני האם בזכות? המשפחה מודעים לזכויות להם המגיעות ודורשים אותן? התשובה בני לרוב לא; היא: אינם המשפחה מודעים לזכויותיהם ואינם עומדים יש עליהן. ערפול ועמימות במתן המידע. 167

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==