הזקן הסיעודי | אפרים יאול

דקות 03 תוך מתן מזמן התרופה אמורים להיות או הטבה שיפור בעוצמת הכאב. במתן הפה דרך התרופה תיתכן עקב תנודתיות בעיות בליעה, ספיגה ופיזור. של במקרים בחילות, הקאות וקשיי את לתת עדיף - בליעה העור דרך התרופה דרך או או הרקטום מתחת ללשון. תהיה המטרה תמיד הקלת הכאב, שיפור ומצב התפקוד הרוח, והשראת שינה. לא לתת מומלץ תרופות אין־בו(פלסבו) או אתי. זה אין שכן קמח כדורי 3. בעיו ת אתיות בזקן הטיפול מציב הסיעודי בפנינו בעיות אתיות טווח רבות. רחב הבעיות והוא ביותר נע מהחלטות על מיקום הטיפול ומקורות ועד המימון להחלטות על העדפות סוגי לגבי החולה טיפול שונים במצבים אינו הוא שבהם מסוגל להחליט בעצמו. הדילמה הרפואית־אתית בזקן בטיפול הסיעודי בכך טמונה הוא חייו שבסוף תלותי ולעתים לא צלול; הדילמה אז מחריפה ורוב הואיל ההחלטות נעשות בידי אחרים. על ההחלטות הטיפול אמורות להיעשות מיטת ליד או החולה בביתו, ועם אתו יש משפחתו. חשיבות בהעלאת כמו - הנושא למשל מינוי כוח מיופה או אפוטרופוס, אז ניתן שכן לקבל בזמן עוד החלטה כשירותו ואין הזקן של צורך להידרש לקבלת החלטה בבתי המשפט והפקעת הזכות מהחולים וממשפחתם. במצב הנוכחי דילמות רבות אתיות נותרו בלתי שכן פתורות, הזקנים ומשפחותיהם אינם מוכנים להתמודד עם דילמות ואף אלה נזהרים בהן. מלגעת הפחד מפני הקיים קבלת החלטות בזמן עוד אתיות כשירותו נובע הזקן של ממספר והן: סיבות ו. הוא הנושא בבחינת ואין טאבו מדברים עליו. 2. לא הילדים רוצים את להרגיז או ההורים להם לגרום לפחד. 162

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==