הזקן הסיעודי | אפרים יאול

לסיכום, למרות הזקן הגדרת כסיעודי, התפיסה שיש היא היום המקובלת להשקיע בשיקומו. ״שיקום״ משמעותו כאן על שמירה - הקיים מבחינת יכולות פיזיות, מנטליות וחברתיות ומבחינת מניעת הידרדרות נוספת. 2. סי פו לבכאב בעיית הכאב והיקסה הוא כאב של תחושה אי־נוחות, הוא כאב סבל. של ביטוי תלונה נפוצה המשפיעה על מאוד מצבו הפיזי והנפשי של על גם כמו החולה חייו. איכות לעתים הוא הכאב הסיבוך המפחיד את ביותר הזקנים והמקור לסבלם, במיוחד לאלו הנוטים אחת למות. הבקשות מפי הנשמעות הזקן: אך למות פוחד ״אינני פוחד אני מהסבל יש כן על שבכאב". הכול לעשות למניעת הכאב. בעשרים השנה האחרונות נושא רבות נחקר הטיפול בכאב, וגובשה מדיניות טיפול אחידה. הטיפול אינו בכאב רק מצטמצם בחולה הסובל ממחלה סרטנית את גם כולל אלא החולה שסובל ממחלה או כרונית מכאבים - כרוניים וכמובן, הזקן את ( הסיעודי 1998 , AGS Panel .) שלא היא הבעיה אנו תמיד מודעים לכאב ולאי־נוחות כן ועל חווה שהחולה איננו נוהגים על לשאול כאבים ובעיקר איננו מטפלים וזאת בהם, למרות שניתן בהם לטפל בצורה יעילה ביותר. ואף הזקנים המטפלים את מקבלים כחלק הכאב מהמוגבלות הפיזית ולעתים כחלק נפרד בלתי מהחיים. קיימים גורמים רבים לחוסר המודעות, ביניהם גורמים תרבותיים וחינוכיים כמו דעות גם קדומות, גורמים שאנו או להם חשופים אותם מדחיקים וחוששים להעלותם על השולחן. הסיבות לאי־מתן לכאב תרופות וחוסר הן: אליו התייחסות ■ הזקן שמא פחד יתמכר לתרופה, יהיה יוכל ולא בה״, ״תלוי לחיות בלעדיה. ■ פחד מתלות בנרקוטיקה יהיה שמא - נרקומן. 157

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==