הזקן הסיעודי | אפרים יאול

:1 סרק ן !.מדיניות טיפולית ו. שיקום ותעסוקה בזקן דנים כשאנו עולה הסיעודי איזה על השאלה שיקום מדובר לכן יש בכלל? את לשנות התפיסה והראייה של הזקן שיקום ( הסיעודי 1994 ., Hoenig et al .) ראשית, אצל השיקום החולה אינו הסיעודי התערבות אינטנסיבית, אפיזודית, המסתיימת זמן תוך כפי מוגדר, שקיים למשל לאחר אירוע שבר או חריף מוחי במחלקות שיקום. הוא כאן שיקום התערבות עם מתמשכת תכנית רבת רצופה, ממדים, שמטרתה את לשמר הקיים ולהביא הזקן את מרב למיצוי יכולותיו. וברמה הפילוסופית - הזקן שיקום הוא הסיעודי של תהליך הספקת שירותים מינימליים לו העוזרים את למצות תפקודו. רק לא כולל השיקום תכנית פיזית־גופנית גם אלא פסיכולוגית־נפשית ובעיקר חברתית, תכנית היא שמטרתה שיפור איכות החיים. שיקום זה הוא מוצלח המביא לירידה בנטל או בתלות תחום בכל הפגיעה את נראה אם שהוא. השיקום במובן את נבין צר, ולא כוללני הצורך בתכנית שיקומית זקן לכל המשכית סיעודי. ראוי לזכור, למרות ברמה נמצא שהזקן של מסוימת יש תלות, לשאוף להפחיתה. יש זקן לכל פוטנציאל ולכן לשיפור חשוב להשקיע בשיקומו. זקן לגבי גם שאינו קיים צלול של טווח עדיין נמצא שבו צלילות ״פינות״ או ״שעות טובות״ שבהן מגיב הוא בהתאם. ב״שעות אלו טובות״ עולים לעתים נושאים מהעבר הרחוק ( עמו השמורים 1993 , Mosqueda .) ככל שהירידה התפקודית־קוגניטיבית או הגופנית יותר גדולה כך - אופציית השיקום רחוקה מלהיות אופטימית וטווח השיפור מצטמצם. 150

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==