הזקן הסיעודי | אפרים יאול

10 . מצבים יאסרוגניי ם ( Iatrogenesis ) הגדרה אלו מצבים אצל שכיחים הזקן הסיעודי הזקוק לפרוצדורות שונות ולסיוע של הצוות הסיעודי והרפואי. במילים אחרות, מדובר במצבים שבהם קיימות תופעות לוואי כתוצאה ממפגש בין טיפולי הזקן לבין המטופל המערכת הרפואית המטפלת. יש להדגיש שמטרת היא המפגש להיטיב עם עקב אך הזקן, מצבו הפיזיולוגי והפתולוגי ישנן תופעות לוואי ולעתים חלה החמרה במצב הבריאות. מצבים אלו ניתנים למניעה מבעוד מועד; רק עלינו להיות מודעים למצבים הללו ולגורמיהם ( 1981 ., Steel et al .) נזכור, האדם הוא הזקן אורגניזם עם שחי סביבתו עדין באיזון ושברירי, ללא רזרבות תפקודיות. הזיקנה מאופיינת בירידה ביכולת להגיב לאירועי דחק(סטרס). המצבים הללו מהווים דחק מצבי מבחינת הזקן ומוציאים מן אותו האיזון. עלינו את להכיר שמונת המצבים הנפוצים לידי המביאים יאטרוגניות ואלה הם: מתן (א) רבות תרופות בו־זמנית; (ב) אבחונים בלתי מבוססים ומוקדמים; (ג) תת־אבחון: (ד) הוראה להישאר במיטה; (ה) יתר טיפול וחיזוק התלות: (ו) מפגעים סביבתיים; (ז) שינויים תכופים בסביבה; (ח) אשפוז בבית־חולים. להלן של הפירוט מצבים אלה: מתן א. רבות תרופות בו־זמנית: הן התרופות הגורם העיקרי למצבים יאטרוגניים (ראה על הפרק מתן מדיניות תרופות). בין במפגש התרופות (גורם כימי) וגוף יש הזקן פוטנציאל של תופעות לוואי היכולות לגרום לנכויות כמו נפילות, ואף בלבול לתמותה. היארעות תופעות עם עולה הלוואי הגיל: בגילאי של %01 כ־ נמצא 04-05 עם אנשים תופעות וככל לוואי, שעולים עם הגיל, 08 בגיל למשל ומעלה, . %52 ל־ מגיע השיעור בין השילוב תרופות והתחרות על ביניהן אתרי קישור גבוה גיל עקב שמשתנים ומחלות, מעצימים את תופעות הלוואי הנרכשות. מאידך גיסא, ריבוי גם גורם תרופות להיענות נמוכה בנטילת תרופות חיוניות ולמעשה לאי־נטילתן. 142

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==