הזקן הסיעודי | אפרים יאול

של מצב - יהיו הסימנים בלבול ואי־שקט, חולשה, נפיחות בבטן ויציאות מימיות ונמרחות מפי בני הטבעת. המשפחה עלולים לזהות זו תופעה כשלשולים ולתת טבליות לעצירות שרק את מחמירות לא התופעה. אשכח צלול לא זקן אותו שנכנס לאי־שקט לאחר של עצירות ימים שבוע שדווחה כשלשולים; נאלצתי אז אתו להיכנס לחדר השירותים ורק בהוצאה ידנית של מפי הצואה היה ניתן הטבעת את לשחרר העצירות. ו. מקורות של שמים זיהומים שקטים: זיהומים המופיעים בדרכי - השתן ללא אך הופעת צריבה, דחיפות או תכיפות במתן של רקע על אלא שתן, הימצאות קבוע קטטר בשלפוחית, שתן אצירת ושארית שתן בשלפוחית ועצירות בפעולת המעיים. זיהומים - בעוו בעיקר בכפות ובין הרגליים האצבעות, המתחילים כמקור של זיהום עם פטריות משני. ייתכן זיהום גם מתן של רקע על נוזלים דרך וריד או פריפרי של רקע על לחץ פצעי שכיבה ממושכת והימצאות גלד שחור חוץ כלפי תמים הנראה שמתחתיו מתהווה זיהום. זיהומים בריאות - כתוצאה משיאופים (אספירציות) אוכל של קטנים הנכנסים לדרכי כשיש הנשימה בעיות בבליעה של רקע על כגון - פגיעה נוירולוגית. השיאוף שקט הוא לריאות ואינו מלווה או בשיעול בקשיי נשימה. ז. חוסר איזון במלחים עודף או חסר עקב בגוף: בנוזלים מופיעים סימנים בצורות שונות: חולשה, עייפות, בלבול, ושינוי במצב היה לא אם גם הכללי. מצב חריג, ייתכנו של מצבים מיעוט או בשתייה לחום היחשפות שגרמו לחסר בנוזלים, או עודף מתן של מצבים נוזלים עם לזקנים בעיות בכליות ואי־ספיקת לב. 141

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==