הזקן הסיעודי | אפרים יאול

8. פגי עו ת באיברי ( החישה אוזניים, ) עינ״ם הרקע לבעיה מדובר בשני איברים חשובים לתקשורת עם הסביבה. הפגיעה באיברים אלו אינה שולית ולעתים גורם משמשת עיקרי לאבדן העצמאות ולהגעה מצב לידי בכל סיעודי; היא מקרה מיתוספת לפגיעות התפקודיות האחרות ומגבירה את התלות והפגיעה באיכות ( החיים 1999 ., Guralnik, 1999; Keller e ta l .) פגיעה בתקשורת הנובעת מירידה בשמיעה או בראייה את מרחיקה הזקן הסיעודי מהסביבה לו, המוכרת מצב את מגבירה התלות הקיים ממילא וגורמת לבדידותו. גם לה יש השלכות חברתיות ונפשיות והיא קשות עלולה לסכנו בנפילות ותאונות (בנטור וצחמיר, 2003 .) פגיעה בשמיעה הבעיה הפגיעה בשמיעה מתקדמת לאט בזחילה, ובשקט; החולה ומשפחתו אינם מודעים לתהליך דבר הזוחל, את המגביר התסכול והחשדנות שני של הצדדים (הזקן והמשפחה). נמצא שפגיעה בשמיעה מלווה בפגיעות נוספות, בעיקר פגיעות נפשיות, ובירידה במצב הרפואי והתפקודי ועלייה בשכיחות של דמנציה. חשוב את לזהות ולתת הבעיה את עליה כדי הדעת שייעשה מאמץ בעיה לפתרון הניתנת לשיפור וכך למנוע סיבוכים. שכיחות הפגיעה בשמיעה בקהילה בקרב אנשים היא 56 גיל שמעל כשליש מהאוכלוסייה. פיזיולוגיה ופתולוגיה מהבחינה האנטומית־מבנית אנחנו מבחינים בשלושה אזורים באוזן העלולים להיפגע: האוזן החיצונית - את הכוללת תעלת האוזן החיצונית עור עד התוף, ואשר היא מטרתה להעביר גלי את הקול פנימה; האוזן האמצעית - כאן מדובר בעצמות השמע המעבירות גלי את הקול לאוזן הפנימית; האוזן 134

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==