הזקן הסיעודי | אפרים יאול

מעבר למשך הזמן ולגיל גם חלים שינויים שמקורם במחלות שאירעו במהלך ואלו החיים, נקראים ״תהליכים פתולוגיים״. פתולוגיה זו מחלה ולפיכך התהליכים הפתולוגיים אינם אוניברסליים; לשמחתנו על אלא כולם על חלים אינם הם אם מעטים, במהלך החיים (אפשר צעיר להיות וחולה) ואם במהלך התקדמות הגיל ומשך החיים, כשהשינויים הפתולוגיים חוברים לשינויים הפיזיולוגיים. היא כן, אם הזיקנה, תופעה הקשורה בזמן; תופעה הגורמת לאבדנים ברזרבות של אשר הגוף מערכות מתקשות לפצות ולתפקד נוכח אירועי דחק. מערכות הגוף כל על מגיבות דחק אירוע (סטרס), ולו הקטן ביותר, בכשל מערכתי ובאבדנים תפקודיים. דחק אירועי (סטרסים) יכולים להיווצר זר גורם כל על־ידי (זיהומי - חיידקי או וירלי; - כימי תרופתי; - סביבתי קור חום, וקרינה: - רגשי והם אבדנים) פוגעים בגוף. כתוצאה מהשינויים חלה הללו ירידה בחיוניות האדם הזקן. היא חיוניות היכולת שלנו להגיב, לפעול ולהוציא אל הפועל בתנאי סביבה נתונים מה את שהיינו רוצים לבצע. במילים פשוטות, זו לקום היכולת בבוקר, להתרחץ, להתלבש ואף כוס להכין קפה. ירידה בחיוניות גם היא ירידה בראייה ובשמיעה, קושי בניידות, בהבנה ובביצוע. אצל הזקן הסיעודי משולבות, כן, אם זיקנה פיזיולוגית עם מוגבלות תפקודית פתולוגית. לא מדובר בתהליך רק הקשור גם אם כי לזיקנה למחלות. ההגדרה ״הסיעודית״(מוגבלויות תפקודיות ותלות גוברת) קשורה בתהליכים פתולוגיים הנובעים ממחלות ואינה יוצא פועל בהכרח שלב של הזיקנה(וכידוע, ניתן לחלות בגיל גם צעיר). למרות זאת, בגיל זיקנה קיים בין שילוב הפיזיולוגיה והפתולוגיה כפי לידי בא שהדבר אצל ביטוי הזקן הסיעודי. אינו זה שילוב תמיד כי ברור, איננו יודעים מתי והיכן מסתיימת הפיזיולוגיה ומתחילה הפתולוגיה. ברור שהפתולוגיה מעדיפה ״להתיישב״ על פיזיולוגיה פגיעה ורעועה. לומר ניתן שהזקן בקו מצוי הסיעודי התפר הדק(כלוליין דק חבל על המהלך והמשתדל על לשמור

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==