הזקן הסיעודי | אפרים יאול

לפי הנתונים (ברודסקי ועמיתים, 2001 ,) היו 8991 בשנת 80,000 קשישים %41 כ־ שהיוו מכלל הקשישים המוגבלים יותר או באחת מהפעילויות הבסיסיות של הטיפול ( האישי A D L .) בעשר השנים צפוי הבאות %24 של גידול במספר המוגבלים 56 בני ומעלה ומספרם צפוי ל־ עד להגיע 115,000 אנשים בשנת רוב . 0102 הקשישים המוגבלים - %08 כ־ - שוהים בביתם בקהילה ומטופלים בידי משפחתם. של הנתונים המוסד לביטוח לאומי מצביעים כך על שבשנת הגיע 1002 מספר הזכאים לגמלת בבית סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי ל־ 100,000 , מספר הגבוה במעט מהנתונים על הכלליים מספר המוגבלים בקהילה. רק כחמישית מכלל הזקנים המוגבלים מאושפזים בבתי־אבות ומתוכם איש 000,41 כ־ ואישה מצויים בפיקוח משרד הבריאות לחולים סיעודיים ולתשושי לגיל נפש. תפקיד חשוב בנושא המוגבלות: אחוז עם עולה המוגבלים רוב הגיל. המוגבלים השוהים במסגרות סיעודיות 08 בני הם קבועות ומעלה, המהווים 25% מכלל המאושפזים. 2. פיזיולוגיה ופתולוגיה של הזיקבה במרוצת גוף עובר החיים האדם רבים תהליכים ושונים. חלק מהשינויים, אלו הנעשים תכופים ומשמעותיים יותר, קשורים ישירות לזמן, כלומר בגיל תלויים ההולך ומתקדם והם נקראים ״תהליכים או זמן״ תלויי ״תהליכים פיזיולוגיים״. אלו תהליכים אוניברסליים המתרחשים אחד כל אצל כי אם מאתנו, בקצב שונה. למשל, תהליך דלדול העצם(אוסטאופורוזיס), של תהליכים טרשת עורקים, ירוד(קטרקט) וירידה בתפקוד מערכות נוספות. במוקדם או במאוחר יפקדו את כולנו תהליכים פיזיולוגיים הגוף אלו; משתנה באופן שאיננו מרגישים בחיי אך היום־יום הגוף של הרזרבות מצטמצמות ואמצעי המיגון והחיסון פוחתים. ייתכנו גם תהליכים גיל תלויי המואצים במערכת וללא אחת פגיעה במערכת - אחרת למשל, המוח הלב אך מזדקן והריאות פעילים; או העצמות מזדקנות בזמן שהמוח של אחד פן זהו פעיל. תהליך ההזדקנות הפיזיולוגית הנורמלית.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==