הזקן הסיעודי | אפרים יאול

4. תת־ תזונ ה והזנה הבעיה לאור ריבוי מחלות ופגיעות תפקודיות מרובות בקרב האוכלוסייה הסיעודית יש ערים להיות למצבים של ירידה ושל במשקל תת־תזונה. תת־תזונה יכולה גם להיות סימפטום של מחלה נסתרת (למשל דיכאון) ניתן וכך להביא לגילויה ( 1995 , M orley & S ilve r .) השכיחות של תת־תזונה ככל מתגברת שהמצב קשה הסיעודי יותר. 40% מהזקנים הסיעודיים מתקשים באכילה חקוקים לעזרה בהאכלה. חלק אצל ניכר מהחולים גם קיימות בעיות בליעה. במחקרים אפידמיולוגיים נמצאה תת־תזונה בשיעורים אלו: - %21 בקרב 50% מהאוכלוסייה המאושפזת בבתי־חולים כלליים; ובקרב 60% - 25% מהאוכלוסייה המאושפזת במסגרות סיעודיות ( 1999 ., Compan et a l .) 9תו9 יזיולוגיה תת־תזונה מוגדרת אחד כל של כחסר מהרכיבים התזונתיים בגוף. אחת הבעיות העיקריות בתזונת הזקן חסר היא הסיעודי בקלוריות וחלבונים כתוצאה מהספקה ירודה או מאיבוד מוגבר נקרא זה מצב שלהם. בספרות המקצועית: protein energy malnutrition . ובני הזקנים משפחותיהם אינם מודעים לתהליכים הפיזיולוגיים המתרחשים בגוף בגיל הזקן. המבוגר יורדת מסת השרירים (חלבון) ועולה הפיזור לכן, השומני. הצריכה המומלצת של גרם 1 היא חלבונים לק״ג ובעת גוף, משקל אף יש מחלה להגביר עד זו צריכה גרם 5.1 לק״ג גוף. משקל הירידה בחלבון גורמת לדלדול השרירים ולירידה על בכוחם חשבון עלייה ברקמת צורך יש לכן השומן. בהספקה סדירה ומאוזנת של חלבון, בתנועתיות ובתרגול השרירים שלא על־מנת יתנוונו. 103

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==