Table of Contents Table of Contents
Next Page  יא / 93 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page יא / 93 Previous Page
Page Background

הקדמה

ספר זה מיועד לאנשים שמטפלים ביקיריהם, הזקנים מאוד וחסרי אוריינטציה. הוא מיועד

לבנות, לכלות, לבנים, לחתנים, לבעלים, לנשים, לאחים, לאחיות, לחברים, לשכנים ולבני

המשפחה המורחבת הנוספים. אין זה משנה אם אתם מטפלים ביקירכם בבית או במוסד,

או אם אתם אחראים לטיפול כולו או לחלק ממנו. אם יקירכם בשנות השבעים המאוחרות

לחייו או יותר ואובחנה אצלו אחת מצורות הדמנציה, ספר זה עשוי לעזור לכם.

תיקוף הוא שיטת תקשורת וסיוע המיועדת לאנשים זקנים מאוד הסובלים מדמנציה

ומצויים בשלב חייהם האחרון. המטרה אינה שיפור מצבם של חסרי האוריינטציה אלא

מתן עזרה למטפלים בשינוי דפוסי חשיבתם כדי שיוכלו להיכנס אל המציאות האישית של

האדם שבו הם מטפלים. באמצעות טיפול וקשר אמפתי, המטפלים יכולים להתחבר אליו

מחדש ולאפשר לו חיים נינוחים ומהנים יותר. זה מה שמציעה שיטת התיקוף עבור מי שחש

במצוקה כתוצאה מהכאב, המאמץ והחרדה שהוא חווה בשל הטיפול בזקן חסר אוריינטציה.

אף ששיטת התיקוף אינה מרפאה, יש בה ערך למי שמטפל ומטופל בה. כשהמטפל מנהל

שיחה אינטימית, חווה צחוק או בכי משותפים, או מבין סוף-סוף התנהגות שנראתה לו

בעבר מוזרה, הוא עשוי לחוות חוויה מאוד מתגמלת. מטפלים חשים הקלה כשאינם צריכים

להיאבק כדי לשנות את בן משפחתם. כבודם העצמי גדל ככל שהם חשים שגוברת יכולתם

להתמודד. תיקוף מביא להקלה בקרב הזקנים ומכבד את אנושיותם. הם מפיקים תועלת

מכך שרמת הדחק שלהם פוחתת, ומכך שהם חשים שמקבלים אותם ומעריכים אותם כפי

שהם. הם מפיקים תועלת מכך שמעודדים אותם לשוחח על נושאים שמעניינים אותם ושהם

מצליחים להישאר מחוברים לסובבים אותם במקום להתכנס עוד יותר בעצמם.

לתיקוף לא נדרש פרק זמן ממושך אך הדרישות מהמטפלים בשיטה רבות. כדי לתרגל

תיקוף עליכם להיות כנים עם עצמכם, להתמודד עם רגשותיכם, להיות מסוגלים להניח

רגשות אלו בצד לזמן קצר ולהיות מוכנים להתמודד בפתיחות עם רגשותיהם של הקרובים

לכם. לא כל אחד רוצה לעשות את הצעדים האלו. ייתכן כי לאחר שתקראו ספר זה תחליטו

שתיקוף מתאים לקרוב שלכם אבל אינו דבר שאתם רוצים לעשות. חשוב לציין שגם

הבנה פסיבית של תיאוריות טכניקת התיקוף ומטרותיה יכולה להשפיע על גישתכם לבן

המשפחה שלכם ועל מצבכם, ובכך לשפר את הדרך שבה אתם מגיבים אליו. כמו כן, אומר