Table of Contents Table of Contents
Next Page  ד / 93 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page ד / 93 Previous Page
Page Background

ד

40 נקודות כלליות לגבי שימוש בטכניקות תיקוף 43 חלק שלישי: כיצד פועלת שיטת התיקוף במצבים אמיתיים בחיי המשפחה 43 . הכנה מנטלית 1 44 . התבוננות 2 45 . דוריס ואִמה: התמודדות עם חזרתיות 3 47 . ג'ון אלן ואשתו ג'ואן: כשהעבר הופך להווה 4 50 . ננסי ואמה: כניסה אל עולמה של האם 5 53 . גב' פרצ'ל ואִמה: כיבוד מבוגרים 6 55 . ג'יל וסבתה: לעזור לצעירים לתקשר 7 58 . מקס ואמו "המחכה לג'וני": לקבל אותה כפי שהיא 8 61 . אמילי ובעלה סמואל: כשלא מזהים אותָך 9 64 . הלן ואחותה מריל: רוצה ללכת הביתה עכשיו! 10 68 . שרה ואִמה: שקר והעמדת פנים 11 71 . לואיז וטום: לאבד את בעלך 12 74 . מחשבות לסיום 13 77 נספחים 79 : קבוצת תמיכה למשפחות 1 נספח 85 : סיכום שיטת תיקוף בעבור בני משפחה מטפלים 2 נספח 89 : תרגילים למציאת המיקוד הפנימי 3 נספח 91 ביבליוגרפיה