Table of Contents Table of Contents
Next Page  ח / 93 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page ח / 93 Previous Page
Page Background

ח

השנים האחרונות,

18-

"כמי שמלמד תיקוף בשמונה השנים האחרונות ומשמש מנהלן ב

וכמי שמתרגל את הטכניקות הללו ומנחה קבוצות, אני יכול להעיד שתבנית התיקוף

יעילה, מעשית ובעלת הכוח לשנות. מודל התקשורת הוא המטרה. זוהי מפה פסיכולוגית

וסוציולוגית מתאימה לתחום הדמנציה. הטכניקות המפורטות בספר הן מיומנויות שבהן בני

המשפחה יכולים להשתמש כדי לנווט את דרכם בים הזה, שעד כה לא מופה. אם יקירכם

מתמודד עם דמנציה, ספר זה הוא חובה".

, מנכ"ל מרכז הדיור המוגן ברוקסייד, אוברברוק, קנזס

J.D.

סקוט אבריל,

"ויקי דה קלרק-רובין כתבה המשך רב-עוצמה לעבודותיה המוקדמות יותר של נעמי פייל.

הספר מעניק לקורא, המצוי בתקופה קשה בחייו, שיטות קונקרטיות ותחושת תקווה".

, מנהל המכון לטיפול בזקן, טקסס

R.N. M.S.H.P.

סנדי רנסום,