Table of Contents Table of Contents
 93 / 93 Previous Page
Information
Show Menu
93 / 93 Previous Page
Page Background

"טיפול בדמנציה בטכניקת תיקוף" הוא הספר השני היוצא לאור בעברית שעניינו

הטיפול במחלת אלצהיימר בשיטה שפותחה על ידי נעמי פייל.

ויקי דה קלרק-רובין, מחברת הספר, היא מומחית מוסמכת בטיפול בשיטת התיקוף

ומנהלת המכון להכשרת מטפלים בשיטה באירופה. דה קלרק-רובין גם הדריכה אנשי

מקצוע מטפלים בחולי אלצהיימר במרכז גליקמן להשתלמות ולהדרכה של ג'וינט

ישראל אשל בתל השומר.

הספר מתאר מה קורה לזקנים חסרי התמצאות ואיך ניתן להבין את התהליכים העוברים

על חולים אלה. הספר מציע גם כלים וטכניקות לפתח את התקשורת עם זקנים חסרי

התמצאות ועומד על הצורך לגלות אמפתיה בזקנים אלה.

עם פרסום הספר וקידום שיטת הטיפול הזאת, ג'וינט ישראל אשל ושותפיה מצטרפים

למקומות רבים ברחבי ארצות הברית, קנדה, אירופה ואוסטרליה העובדים על פי

שיטת התיקוף.

212847

מק"ט

978-965-7073-67-4

ISBN