כוח להמשיך | איילת סער

ו: פרק בטיחות בסביבת החולה לעתים קרובות, חולה אלצהיימר יכול לא לזהות ולזכור הוא היכן נמצא ברגע ואף מסוים עלול לראות את הסביבה כמאיימת, עקב היותה בלתי הוא מוכרת. יחוש בלבול ופחד והוא אף עלול לפעול באלימות כלפי אחרים. בדרךכלל, לכך הגורם אינו נעוץ בסביבה, אלא בתחושה של חוסר התמצאות במקום או בזמן, תחושות הנלוות למחלה. בזמן בני שמרבית האדם מסוגלים לזהות ולהבדיל בין קולות, רעשים, או צורות צבעים שונים בחדר, חולה אלצהיימר מרגיש לרוב נדהם, ואף מבולבל של זה סוג מאוים. גריית יתר, עלול לגרום לחולה לחששות ואפילו לעורר אצלו עוינות. מסיבות על אלו, המטפל לבנות סביבה בטוחה, רגועה, מוכרת, נוחה ומהנה. בניית סביבה מתאימה כזו, תקנה לחולה הרגשת רגיעה ופחות ״עומס כך רגשי״. ניתן לפתור כגון בעיות כעס, התנהגות תוקפנית או שוטטות. כאשר המטפל את מעריך הסביבה, עליו לנסות לראותה דרך של עיניו החולה דרך ולא עיניו שלו. חולה אלצהיימר אינו מסוגל את להבין של פירושן מרבית ההתנהגויות והפעולות סביבו. לדוגמא: לא הוא תמיד יזכור יש מדוע להתלבש בבגדים חמים או בחורף, לא מדוע בריא לאכול מזון דבר מעופש. כמו פשוט, סדר שינוי הרהיטים או בסלון ביקור בגינת השכן, עלולים לו לגרום לחרדות ולבלבול, סביבה מאורגנת היטב, בטוחה ומוכרת לחולה, לו תעזור ולסובבים אותו. לפני יישום עקרונות הזהירות באזור של מגוריו יש החולה, לב לשים לנקודות הבאות: על דגש .1 על ולא מניעה למידה: במקום לנסות או ללמד ״לאמן״ את החולה לבצע משימות באופן בטוח, כדאי להשקיע יותר מאמצים בפעילות מונעת. לדוגמא: על־מנת למנוע או שרפות כוויות, ניתן את להסיר כפתורי של הוויסות או הכיריים התנור. על דגש .2 גישה יש בוגרת: על לשמור תקשורת ברמה יש בוגרת. לעזור לחולה מהם להבין הסיכונים הבטיחותיים, כגון ורק עישון, מכן לאחר 41

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==