כוח להמשיך | איילת סער

ה: פרק פעילויות היוס־יום פעילויות היומ־יום של חולי אלצהיימר ככל משתנות שהמחלה מתקדמת. המחלה מגבילה ומקצרת את כושר הריכוז וגורמת לקשיים במילוי הוראות. גורמים אלו הופכים לעתים פעילויות פשוטות לאתגרים יום־יומיים. אנשים הסובלים זו ממחלה מתקשים, ולעתים לא אף מסוגלים, או לתכנן להתחיל פעילות או משימה בעצמם, ובמקרים אחרים, לאחר תחילת הפעילות מתגלה קושי נוסף שיתבטא בביצועה בפועל. מטפלים רבים כי מדווחים חולים יושבים זמן ממושך במקום מסוים או בחדר משוטטים בו בחוסר מעש בחיפוש אחר אובייקטים מוכרים, תוך־כדי התעניינות מועטה בעיסוקים שמהם נהנו בעבר. יכול המטפל לעזור לחולה ליהנות מכישוריו בהווה באמצעות שימוש בטווח פעילויות המותאמות ליכולותיו של החולה המסוים. יום סדר של קבוע תרגילי התעמלות ופעילויות אחרות, יסייע לחולה לשמור על הן דימוי עצמי על והן חיובי שינה טובה יותר בשעות הלילה. פעילויות כגון משחקי חברה, ציור, גזירה, סריגה, ניקוי אבק, חיתוך ירקות, או בצק לישת קיפול הן מגבות, פעילויות הדורשות קואורדינציה של עיריד, יכולת קוגניטיבית וריכוז. תעסוקות אלו מאפשרות גרייה של יכולות קיימות, בעיקר בשלבים המוקדמים של המחלה. בשלביה המתקדמים, קיימות פעילויות המאפשרות גרייה סנסורית (לדוגמא: או מישוש גלגול צמר, הרחת או פרחים תבלינים ושמיעת מוסיקה). על־מנת להחליט על פעילויות מתאימות, יש להביא בחשבון את הנקודות הבאות: 1. אין צורך לחשוש מהבניית פעילויות והכנסתן לשגרה: השגרה מוסיפה ביטחון, מקנה גישה חיובית כלפי הפעילות ומספקת תחושת יציבות. סביר כי להניח לא החולה יזכור את מספר הרב הפעמים שבהן ביצע אותה פעילות, אם אפילו בוצעה באותו יום. 2. מתן תמיכה מתאימה: יש על דגש לשים הדרכה, פיקוח וביצוע בשיתוף עם החולה. ברוב המקרים, יש צורך להראות לחולה - בעזרת הוראות 35

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==