פסיכוגריאטריה | פרקים נבחרים | ירמיהו הייניק וצבי דוולצקי

531 פסיכוגריאטריה - פרקים נבחרים ערכי יסוד במשפט הישראלי והשלכתם על הפסיכוגריאטריה כללי פסיכוגריאטרים רבים מכירים את החוק הישראלי הנוגע במישרין לתחום עיסוקם. רבים מכירים, לדוגמה, את הוראות חוק הטיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, או את הוראות פקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-6791, ופקודת בריאות העם (0491). עם זאת, לא תמיד פסיכוגריאטרים מודעים לשינוי הערכי המהותי שהתחולל במשפט הישראלי בעקבות מה שמכונה "המהפכה החוקתית." מהפכה זו, שאותה נציג בקצרה להלן, שינתה באופן מהותי את האופן שבו צריך לפרש ולהפעיל כיום חוקים שהיו קיימים הרבה לפני התרחשותה (ברק, 2991). הכוונה במושג "המהפכה החוקתית" לשינוי שהתחולל במשפט החוקתי הישראלי בעקבות חקיקת חוקי יסוד חדשים (בשנת 2991): חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד: חופש העיסוק. דיון במלוא ההשלכות של חקיקת חוקי יסוד חדשים אלה חורג מתחומי פרק זה. מכל מקום, חשוב מאוד להכיר בכך, שחקיקת חוקי יסוד חדשים אלה חוללה שינוי ערכי-חוקתי, שמקרין כיום על האופן שבו יש לפרש וליישם את החוקים הנוגעים גם לפסיכוגריאטרים. השלכות המהפכה החוקתית על הפסיכוגריאטריה הכוונה בדברים דלעיל היא בעיקר לכך, שבהתאם לפרשנות של בית הדין הגבוה לצדק, מוטלת כיום חובה על רופאים ופסיכוגריאטרים לפרש וליישם את חוקי הבריאות והרפואה באופן השם דגש מרכזי ומשקל רב על ערכי היסוד של כבוד האדם וחירותו (בש"פ 59/735, גנימאת נ. מ"י). הגם שערכים אלה נשמעים "אבסטרקטיים" או "כלליים," בפועל הם אמורים לשמש כ"כוכב הצפון" להפעלת הסמכויות החוקיות השונות, שיפורטו בהמשך. במילים אחרות, מדינת ישראל, לפחות ברמת המשטר החוקתי שלה, אימצה בעקבות המהפכה החוקתית ערכים השמים דגש רב יותר על חופש הבחירה של היחיד, על זכותו לקבל החלטות שעשויות להיחשב כמוטעות, שגויות או אפילו גורמות לו נזק, ולצמצם את זכותה של החברה להתערב בחירות זו של היחיד. שינוי זה גרם לכך, שהחברה הישראלית זנחה - בהכללה גסה - את גישתה המשפטית הפטרנליסטית והקולקטיביסטית לטובת גישה ליברלית ואינדיבידואליסטית (לפחות ברמת ערכיה המשפטיים הפרשניים). ברמה החוקית, הדברים אמורים להקרין על הממסד הפסיכוגריאטרי ועל אנשי המקצוע העוסקים בתחום במובן זה, שחובתם לתת משקל רב הרבה יותר לחופש הבחירה של זקנים, לרבות אלה הסובלים מראשיתה של דמנציה, חולי, מחלת נפש או מוגבלות אחרת. זאת, גם במחיר של סיכון מוגבר לטובתם, לבריאותם ולסביבתם. דוגמאות ממשיות ליישומם של ערכים אלה בהקשרים שונים יובאו בהמשך הפרק.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==