פסיכוגריאטריה | פרקים נבחרים | ירמיהו הייניק וצבי דוולצקי

530 פרק 02: היבטים משפטיים בפסיכוגריאטריה היבטים משפטיים בפסיכוגריאטריה פרק 02: ישראל (איסי) דורון, ירמיהו הייניק מבוא החוק, בלשונו הפורמלית, על פי רוב אינו מתייחס לזקנים בצורה שונה מכלל אוכלוסיית הבגירים. כך לדוגמה, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-2691 אינו קובע "גיל" כעילה ייחודית למינוי אפוטרופוס; חוקי החוזים הכלליים (כדוגמת חוק החוזים [חלק כללי] התשל"ג-3791) אינם מגדירים "תקרה" גילאית לתוקפו של הסכם או מחויבות חוזית ולבסוף, גם החקיקה הרפואית – החל מחוק זכויות החולה התשנ"ו-6991 וכלה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד-4991 – אינה מגדירה זכות לטיפול רפואי שונה לאדם רק בגלל גילו המופלג. עם זאת, בפועל, בתחום הפסיכוגריאטריה, יש למפגש בין הרפואה והמשפט השלכות והיבטים ייחודיים, לעתים מרחיקי לכת. כפי שמתואר בהרחבה בהמשכו של פרק זה, בתחומים משפטיים שונים, הרפואה הפסיכוגריאטרית ממלאת תפקיד מהותי ומרכזי בהכרעות חוקיות הנוגעות לזכויות אדם בסיסיות של אנשים זקנים. גם אם לשון החוק איננה שונה, הרי במקרים רבים יישומו בפועל ופרשנותו הלכה למעשה גורמים לכך, שהזקנים חשופים לחוק הרבה יותר מאשר כלל האוכלוסייה. לפיכך, כפי שפרק זה מתאר, ישנה חשיבות רבה להיכרות של פסיכוגריאטרים עם ההיבטים המשפטיים של פעולותיהם, ולמודעות שלהם ביחס להשלכות החוקיות של פעולתם. חשיפה רבה יותר להשלכות מרחיקות הלכת של הפעילות המשפטית של הפסיכוגריאטרים תסייע לקידום זכויות האדם של האוכלוסייה הזקנה ולשיתוף פעולה טוב יותר בין פסיכוגריאטרים, משפטנים, זקנים ובני משפחותיהם. באופן טבעי, לא ניתן בפרק אחד לסקור את מלוא ההקשרים החוקיים הרלוונטיים לפסיכוגריאטריה. לפיכך, פרק זה יעסוק ב”סוגיות נבחרות” בלבד, שבהן תינתן סקירה כללית על הנושא והסדרתו החוקית. עם זאת, ניתן ללמוד מסוגיות בסיסיות אלה על אודות כיווני הפעולה הכלליים, שאותם ראוי לפסיכוגריאטריה לאמץ בהיבטיה המשפטיים הנוספים ובאופן יישומם על המטופלים והלקוחות הזקנים. ראש החוג לגרונטולוגיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה. פרופ' ישראל (איסי) דורון: מנהל המרכז הפסיכוגריאטרי ע"ש מרגולץ שליד בית החולים איכילוב, תל אביב, החוג פרופ' ירמיהו הייניק: לפסיכיאטריה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==