פסיכוגריאטריה | פרקים נבחרים | ירמיהו הייניק וצבי דוולצקי

512 פרק 91: נהיגה בקרב זקנים עם ליקוי קוגניטיבי ודמנציה משמעות הנהיגה בגיל המבוגר לניידות מחוץ לבית וליכולת הנהיגה משמעויות חברתיות רבות לצורכי הנגישות בקהילה. עצמאות בניידות, עם דגש על נהיגה, מאפשרת לפרט נגישות למקומות שונים ואפשרויות רבות יותר לניהול חיים עצמאיים, מבחינה כלכלית וחברתית. הנהיגה מאפשרת למבוגר להמשיך ולנהל חיים מלאים, כולל תעסוקה, התנדבות, בילוי, השתתפות בפעילויות חברתיות, סידורים וחיי משפחה. הנהיגה היא פעילות המאפשרת לאדם יכולת נגישות וניידות לכל מקום ובכל זמן שירצה. אבדן יכולת הנהיגה בגיל המבוגר פירושה אבדן אותה עצמאות, ניידות ונגישות; אבדן הנוחות והספונטניות; אבדן תחושת השליטה, הבחירה והחופש ואף פגיעה בדימוי העצמי ובביטחון העצמי. מחקרים רבים מעידים על הקשר שבין הפסקת הנהיגה והתפתחות של בדידות, ). ישנה חשיבות רבה, אם כך, לנסות ולשמר את Carr דיכאון ואף ירידה תפקודית )0002 , תקינות המערכות הגופניות והקוגניטיביות המתקשרות לנהיגה, כדי לשמר את היכולת התפקודית לנהוג. נתונים על נהיגה בגיל המבוגר בישראל כתוצאה מעלייה בתוחלת החיים ושינוי באורח החיים, זקנים פעילים כיום יותר מכפי שהיו בעבר. מספר האנשים המבוגרים, הנוהגים ברכב, נמצא בעלייה מתמדת (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2102), כאשר מכלל הנהגים %5.8 הם בני 56 ומעלה ו-%4.2 הם בני 57 ומעלה. מעורבותם של קשישים בתאונות גבוהה ביחס למשקלם באוכלוסייה, הן כהולכי רגל והן כנהגים. שיעור הנהגים, הנפגעים בתאונות חמורות, בקרב בני גילאי 53 עד 46, עומד על כ-2.0 לאלף נפש. שיעור זה עולה ל-72.0 בגילאי 56 עד 47 ומכפיל עצמו בקרב בני 57 ומעלה ומגיע ל-83.0. על פי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בשנת 0102 נהרגו בישראל 983 בני אדם , המהווים כ-%91 מסך כל ההרוגים בתאונות דרכים. +65 בתאונות דרכים, מהם 57 בגילאי זאת, על אף ששיעור המעורבות בתאונות קטלניות וקשות יורד עם העלייה בגיל. הסיכויים למעורבות בתאונות דרכים, בהתאמה למרחקי הנסיעה בקמ"ש, הוא הגבוה ביותר בקרב .( Stutts & Wilkins קבוצות הנהגים בגילאים הצעירים ביותר והמבוגרים ביותר (3002 , בקרב הנהגים הקשישים מסתמנת עלייה בשיעור המעורבות בתאונות, למרות הירידה בנסיעה השנתית, שיש לייחסה לירידה במיומנויות ובחושים. ממצאי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מצביעים על כך, שישנם מאפיינים ייחודיים לתאונות בגיל המבוגר. רובן מתרחשות בתחום העירוני, בקרבת הבית, כאשר שיעור המעורבות בתאונות הוא %86 לעומת %45 בקרב נהגים צעירים יותר. לעומת זאת, בכבישים הבין-עירוניים, שיעור המעורבות של הנהג הזקן

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==