פסיכוגריאטריה | פרקים נבחרים | ירמיהו הייניק וצבי דוולצקי

511 פסיכוגריאטריה - פרקים נבחרים נהיגה בקרב זקנים עם ליקוי קוגניטיבי ודמנציה פרק 91: פנינה וייס, צבי דוולצקי מבוא הנהיגה מהווה רכיב מרכזי בחייהם של מבוגרים רבים והיא בעלת השפעה על תפקודם, עצמאותם ודימויים העצמי. תהליכי ההזדקנות הטבעית מביאים עמם שינויים פיזיולוגיים וקוגניטיביים, המשפיעים על מערכות חיוניות. אחת מפעילויות היומיום, שעלולות להיות מושפעת מתהליכי ההזדקנות באופן כללי ובמצבים של ליקוי קוגניטיבי ודמנציה בפרט, היא ). המשך נהיגה בטוחה דורש רמת תפקוד Adler , Rottunda & Dysken הנהיגה (5002 , National Highway Traffic Safety Administration טובה בראייה, בקוגניציה ובתנועה ( [ NHTSA ]& AmericanAssociation ofMotor VehicleAdministrators [ AAMVA ], .)2009; Wang , Kosinski , Schwartzberg et al ., 2003 לירידה בכושר הנהיגה בגיל המבוגר יש השלכות מעשיות, חברתיות, חוקיות ואתיות חשובות. ישנה חשיבות רבה בהפניית אנשים, שלגביהם קיים ספק ביחס ליכולתם לנהוג, לגורמים מתאימים להערכת כשירות הנהיגה. קיימת חובה מקצועית וחברתית בהמלצה על הפסקת הנהיגה במקרים שבהם קיימת ודאות לגבי אי-כשירות לנהיגה. לרופא תפקיד Carr , 2000; Carr מרכזי בקרב אותם נהגים מבוגרים הנמצאים בסיכון לאי-כשירות בנהיגה (, Duchek , Meuser et al ., 2006; Meador , 2007; Reuben & St George , 1996; Wang et .) al ., 2003 סוגיה זו מורכבת ביותר, בפרט במקרים שבהם האדם סובל ממודעות לקויה לירידה הקוגניטיבית והתפקודית והשלכותיה על יכולת הנהיגה. בפרק זה נעסוק בהשלכות ההזדקנות והליקוי הקוגניטיבי על הנהיגה ונדון באחריותו של הרופא בהקשר זה. מנהלת המרכז לאבחון ושיקום כישורי נהיגה, המכון לריפוי בעיסוק, בית חולים בילינסון, ד"ר פנינה וייס: החוג לריפוי בעיסוק, בית הספר למקצועות הבריאות, אוניברסיטת תל אביב. מנהל השירות הגריאטרי, הקריה לבריאות האדם רמב"ם, הפקולטה למדעי הבריאות, פרופ' צבי דוולצקי: אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט, הטכניון, חיפה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==