פסיכוגריאטריה | פרקים נבחרים | ירמיהו הייניק וצבי דוולצקי

404 פרק 51: הפרעות דלוזיונליות ופסיכוזות בזיקנה הפרעות דלוזיונליות ופסיכוזות בזיקנה פרק 51: אלכס אודסקי, ואדים גילר, אלכס פלטניק, יוסף לוין מבוא כרוכות בקיומם של סימנים פסיכוטיים. DSM ו-5- DSM - IV מספר אבחנות במסגרת ה- הקטגוריות האבחנתיות הללו כוללות מצב קונפוזיונלי (בלבולי) או מצב דלירנטי אקוטי, הפרעות דלוזיונליות, מצבים פסיכוטיים על רקע שימוש בתרופות או/ו בסמים, הפרעות .) APA אפקטיביות, סכיזופרניה וגם מצבים נוירולוגיים מסוימים (3102 ;4991 , פרק זה עוסק במגוון המצבים הפסיכוטיים המופיעים בזיקנה. המצבים הכוללים את המחלות האפקטיביות מוזכרים בתמציתיות בלבד, שכן אלה נידונים בפרקים אחרים בספר זה. הגדרה, גיל ושכיחות שאלה מרכזית בהקשר לנושא שלפנינו היא הגדרת המושג "פסיכוזה." האם עלינו להגדיר מושג זה באופן מרחיב או מצמצם יחסית? נפרט במה הדברים אמורים. ככלל, אין הגדרה ברורה וחד-משמעית למושג "פסיכוזה." בהגדרה הרחבה יותר, פסיכוזה היא הפרעה בשיפוט המציאות, המובילה להפרעות קוגניטיביות והתנהגותיות, אשר, לעתים קרובות, מתבטאות במחשבות-שווא ובהזיות. לפי הגדרה זו גם אגיטציה, תוקפנות והפרעות התנהגות קשות אחרות יכולות להיות קשורות לפסיכוזה, אם מאחוריהן עומדת הפרעה בשיפוט. כך לפי (. פסיכוזה, אם כך, היא מצב שבו אדם WHO , 1992( ICD הסיווג הבין-לאומי המכונה 01- חווה מחשבות-שווא, הזיות או אף הפרעות בהתנהגות בצורה קשה, כגון אקסיטאציה ופעילות יתר ניכרת, האטה פסיכומוטורית משמעותית או התנהגות קטטונית. לחלופין, בהגדרה צרה המחלקה והמרפאה הפסיכוגריאטריות, המרכז לבריאות הנפש, באר שבע, הפקולטה ד"ר אלכס אודסקי: למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המחלקה והמרפאה הפסיכוגריאטריות, המרכז לבריאות הנפש, באר שבע, הפקולטה למדעי ד"ר ואדים גילר: הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המחלקה והמרפאה הפסיכוגריאטריות, המרכז לבריאות הנפש, באר שבע, הפקולטה ד"ר אלכס פלטניק: למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. מנהל המחלקה והמרפאה הפסיכוגריאטריות, המרכז לבריאות הנפש, באר שבע, הפקולטה פרופ' יוסף לוין: למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==