פסיכוגריאטריה | פרקים נבחרים | ירמיהו הייניק וצבי דוולצקי

322 פרק 31: דמנציה במחלת פרקינסון ובמחלת גופיפי לווי דמנציה במחלת פרקינסון ובמחלת גופיפי לווי פרק 31: יהודית אהרון-פרץ מבוא מחלת פרקינסון תוארה כמחלה הפוגעת במערכת המוטורית. מאפייניה הקלאסיים הם ) והפרעת יציבה bradykinesia ), איטיות בתנועה ( tremor ), רעד ( rigidity נוקשות שרירים ( ), המופיעה בדרך כלל בשלבים המתקדמים של המחלה. שינויים postural instability ( ) Jan - Martin Charcot קוגניטיביים ודמנציה במחלת פרקינסון תוארו לראשונה על ידי שרקו ( - חשיבה bradyphrenia ). בהמשך, הוגדר המושג ברדיפרניה ( Charcot בשנת 2781 (7781 , ), ותוארה תסמונת שכונתה “דמנציה Naville איטית) בחולים שהחלימו מאנצפליטיס (2291 , ), להבדילה מדמנציה במחלת אלצהיימר שכונתה subcortical dementia תת-קליפתית” ( ). התסמונת Benson & Cummings , 1983( ) cortical dementia “דמנציה קליפתית” ( הנוירופסיכולוגית בדמנציה התת-קליפתית כוללת: איטיות בחשיבה (ברדיפרניה) ובעיבוד ), קשיים retrieval ), ליקויים ביכולת השליפה מהזיכרון ( information processing מידע ( ) ושינויים בהתנהגות cognitive synthesis ביכולת להסיק מסקנות וליזום פעילות מורכבת ( (דיכאון, אפתיה, חרדה, המשולבים לעתים בהתקפי רוגז ובהפרעות שינה). בתסמונת התת- , אגנוזיה - amnesia , אמנזיה - aphasia קליפתית נעדרים הליקויים ה”קליפתיים” (אפזיה - ). תסמונת הדמנציה התת-קליפתית תוארה במחלת פרקינסון apraxia ואפרקסיה - agnosia ,) McHugh & Folstein ), במחלת הנטינגטון (5791 , Pollock & Hornabrook , 1966( ) ובמחלות Albert , Feldman & Willis , 1974( progressive supranuclear palsy ב- .) Benson & Cumming נוספות, שבהן הודגמה פתולוגיה במבנים תת-קליפתיים (3891 , מחלות ניווניות של המוח, המסתמנות בפרקינסוניזם ובשינויים בתפקודים קוגניטיביים-התנהגותיים מלוות, בדרך כלל, באחת משתי פתולוגיות: סינוקליאופטיות ). סינוקליאופטיות מאופיינות tauopathies ) וטאופטיות ( synucleopathies ( ) ברקמת מערכת העצבים. alpha synuclein במשקעים של החלבון אלפה סינוקלאין ) parkinson disease with dementia מחלת פרקינסון, מחלת פרקינסון עם דמנציה ( ) dementia with Lewy bodies - DLB -), דמנציה עם גופיפי לווי ( PD - D ) הן סינוקליאופטיות. בפתולוגיות טאופטיות, multiple system atrophy ( MSA ו- מנהלת המכון לנוירולוגיה קוגניטיבית, הקריה לבריאות האדם רמב"ם, הפקולטה פרופ' יהודית אהרון-פרץ: 1 חיפה. , לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט, הטכניון

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==