פסיכוגריאטריה | פרקים נבחרים | ירמיהו הייניק וצבי דוולצקי

295 פסיכוגריאטריה - פרקים נבחרים דמנציה ואסקולרית פרק 11: ורוניקה וכפוב, עמוס קורצ'ין מבוא הגידול במספר הקשישים באוכלוסייה מעלה את החשיבות האפידמיולוגית והכלכלית של דמנציות למיניהן: מחלת אלצהיימר, דמנציה ואסקולרית, דמנציה עם גופיפי לווי ודמנציה Kalaria , Maestre , Arizaga et al ., 2008; Wimo , Wiblad פרונטו-טמפורלית (& ). בצד מחלות ניווניות ראשוניות של המוח מופיעים נזקים משניים למוח, Jönsson , 2010 במיוחד על ידי פגיעות בכלי הדם, הפועלים בנפרד וביחד עם התופעות הניווניות הראשוניות ). מקובל, כי מחלת אלצהיימר היא המחלה הניוונית העיקרית ומיד אחריה Korczyn , 2002 a ( .) Fratiglioni & Qiu מופיעה דמנציה ואסקולרית (9002 , במטרה להבדיל בין שתי המחלות - אלצהיימר ודמנציה ואסקולרית - נערכו ניסיונות שונים להגדיר כל אחת מהן. אין קריטריונים אחידים וחד-משמעיים למחלת אלצהיימר והממצאים ניתנים לפירושים APA , 1994; Chui , Victotoff , Margolin et al ., 1992; Garrett , Paul , Libon שונים ( (. הקריטריונים הקיימים et al ., 2004; Román , Tatemichi , Erkinjuntti et al ., 1993 למחלת אלצהיימר מתעלמים, בדרך כלל, מקיום נזק ואסקולרי, כאשר השאיפה היא לחלוקה דיכוטומית, אך למעשה, במקרים רבים יש שילוב של שתי ההפרעות. ) כוללים: חסר נוירולוגי APA , 1994( DSM - IV הקריטריונים לדמנציה ואסקולרית לפי מוקדי, הפרעת זיכרון וכן פגיעה בתחום קוגניטיבי נוסף. אולם, הזיכרון איננו פגוע בהכרח בדמנציה ואסקולרית, ולא תמיד נזק מוח ואסקולרי מתבטא בסימן או בסימפטום מוקדי. לפי ) נקבע בצורה שרירותית קשר זמנים Román et al ., 1993( NINDS - AIREN הקריטריונים של של שלושה חודשים בין אירוע מוח להופעת ירידה קוגניטיבית. אם ההתחלה מאוחרת יותר - המהלך חייב להיות בצורת מדרגות. נדרש ביצוע הדמיית מוח על מנת לקבוע קיום נזק ואסקולרי, כאשר אין המלצות לגבי גודל הפגיעה. קריטריונים אלה הם במוצהר קריטריונים למחקר ואינם ), להבדיל Chui et al ., 1992( ADDTC בהכרח ישימים לגבי חולים בקהילה. הקריטריונים של מקלסיפיקציות אחרות, אינם מדגישים קיום הפרעת זיכרון כהכרחית לאבחנה של דמנציה ואסקולרית. כמו כן, הם אינם מגדירים פרק זמן בין אירוע מוח להופעת פגיעה קוגניטיבית. מרפאה נוירולוגית, שירותי בריאות מכבי ולאומית. ד"ר ורוניקה וכפוב: פרופ' (בדימוס) לנוירולוגיה ופרמקולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. פרופ' עמוס קורצ׳ין:

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==