פסיכוגריאטריה | פרקים נבחרים | ירמיהו הייניק וצבי דוולצקי

269 פסיכוגריאטריה - פרקים נבחרים תסמינים התנהגותיים ונפשיים בדמנציה פרק 01: בוריס פינקל, דפנה שפט מבוא: רקע והגדרה מאז תחילת ההכרה בדמנציה, הפרעות התנהגות ותסמינים נפשיים היו שלובים בתיאור המחלה. כך, תיאור המקרה הראשון של אלואיס אלצהיימר בשנת 6091 כלל רכיבים בולטים ). למרות היותם Blümcke של בכי, צעקות, התנהגות לא מאורגנת ומחשבות-שווא (3002 , חלק אינטגרלי מהתמונה הדמנטית, תסמינים אלה לא נכללים באופן מפורש בהגדרות הליבה , DSM . הגדרת הליבה ב-5- ICD וב- DSM של הדמנציה בקלסיפיקציות המקובלות, דהיינו ב- שהומרה מדמנציה להפרעה נוירוקוגניטיבית, מפרטת פגיעה בתחומים קוגניטיביים, אשר אחד מהם, קוגניציה חברתית, כולל הפרעה התנהגותית. בנוסף לכך, הוגדרו תת-קבוצות ) של “קיום או היעדר הפרעה התנהגותית,” אך ללא פירוט נוסף להגדרה זו. specifiers ( איןהתייחסותכלללתסמיניםאלה.המחקרעלתסמיניםנוירופסיכיאטריים ICD בהגדרותשלה- בדמנציה החל להתגבש רק בשנות ה-08 של המאה הקודמת, וכלל מחד גיסא, ניסיונות לדייק בתיאור מהות התסמינים ושכיחותם, תוך בניית סולמות הערכה מכוונים, ומאידך גיסא, ניסיון להמשיג את הבסיס הפתופיזיולוגי לתסמינים. בשנת 6991 ערכה האגודה הבינלאומית ) כנס בנושא, International Psychogeriatrics Association - IPA לפסיכוגריאטריה ( Behavioural שבו נטבע באופן רשמי המושג “תסמינים התנהגותיים ונפשיים בדמנציה” ( BPSD ). הכנס הכיר בחשיבות ה- and psychological symptoms of dementia - BPSD כחלק מהותי מדמנציה בכלל, ועל רקע הזדקנות האוכלוסייה העולמית, בפרט. מטרתו של הכנס הייתה לסקור את הידע הקיים, לגבש הגדרה מוסכמת, לתאר את התסמינים, לקבוע את גורמיהם ולבסוף להצביע על כיווני מחקר עתידיים. כנס המשך התקיים בשנת 9991. תסמינים התנהגותיים ונפשיים בדמנציה הוגדרו כ”תסמינים של הפרעה בתפיסה, בתוכן המחשבה, Finkel , Costa e Silva , Cohen et al במצב הרוח או בהתנהגות, השכיחים בחולי דמנציה” (,. 6991). על פי המוסכם, התסמינים ההתנהגותיים מאובחנים על פי רוב מתוך תצפית במטופל, וכוללים תוקפנות פיזית, צעקות, אי-שקט, שיטוט, התנהגות שאינה תואמת תרבות, חוסר ). התסמינים הנפשיים מוערכים על בסיס shadowing עכבות מיני, אגירה, קללה ומעקב ( ריאיון עם המטופל ומשפחתו וכוללים חרדה, מצב רוח ירוד, הזיות ומחשבות-שווא. מנהל המחלקה הפסיכוגריאטרית, המרכז לבריאות הנפש לב-השרון, פרדסיה, החוג ד"ר בוריס פינקל: לפסיכיאטריה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב. מנהלת היחידה הפסיכוגריאטרית, מרכז בריאות הנפש שלוותה, החוג לפסיכיאטריה, ד"ר דפנה שפט: הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==