פסיכוגריאטריה | פרקים נבחרים | ירמיהו הייניק וצבי דוולצקי

211 פסיכוגריאטריה - פרקים נבחרים ירידה קוגניטיבית קלה פרק 6: גרי סינוף מבוא מספר הקשישיםשגילם מעל 56 מוערך היום בכ-007 מיליון וצפוי לעלות לכ-9.1 מיליארד עד שנת 0502. צמיחה זו תלווה בעלייה חדה במספר האנשים הסובלים מירידה קוגניטיבית כלשהי, ולכן ירידה זו תהווה גורם משפיע במערכת הבריאות במילניום הנוכחי. כיום, שכיחות דמנציה מוערכת Petersen בכ-%01 בקרב גילאי 56 ובקרב גילאי 58 היא גדלה פי ארבע, לשכיחות של %04 (, ). בעולמנו כיום, כ-53 מיליון איש אובחנו כסובלים מדמנציה; Stevens , Ganguli et al ., 2001 בכל שנה מאובחנים כ-6.4 מיליון מקרים חדשים - קצב אבחון שיביא לכך, שמספר המאובחנים ). כתוצאה מכך, החברה האנושית Luck , Luppa , Briel et al ב-0502 יעמוד על 601 מיליון (0102 ,. תגלה, כי משאביה המוגבלים ינוצלו עד תום, התקצוב לא יהיה מספק ויהיו מעט מדי מוסדות עבור הקשישים הדמנטים. לפיכך, אם ניתן יהיה לעכב את ההידרדרות הקוגניטיבית במספר חודשים ואף .) DeKosky שנים, החיסכון הכלכלי, הן ברמה הלאומית והן ברמת הפרט, יהיו משמעותיים (3002 , מרגע שאדם אובחן כסובל מדמנציה, ללא קשר לסוג הדמנציה, יעילות הטיפול נוטה לרדת עם התקדמות המחלה. כבר דווח, כי התחלת טיפול בשלב מוקדם הביאה לירידה בנטל על המטפל ואף ). בשל כך, יש Lanctôt , Herrmann , Yau et al עשויה לעכב את זמן הכניסה למוסד עד שנה (3002 ,. לאבחן את המחלה מוקדם ככל האפשר. בהתאם, המחקר כיום פנה לעיסוק באבחון בשלבים המוקדמים של הירידה הקוגניטיבית, מתוך ניסיון לנבא מי עלול לפתח דמנציה. מחקרים הראו, כי לשלבים Mild Cognitive מוקדמים בירידה הקוגניטיבית, המכונים, לעתים קרובות, ירידה קוגניטיבית קלה ( ) ואף Petersen et al ), יש קצב השתנות לדמנציה החל מ-%01 לשנה (1002 ,. Impairment - MCI .) Albert & Blacker שיעור גבוה יותר בדיווח בקרב מבקרים במרפאות מומחים (6002 , ירידה קוגניטיבית מתפתחת לאורך תקופה ממושכת, שבמהלכה המטופל עובר מספר שלבים שונים הנחלקים, בדרך כלל, באמצעות כלים המבוססים על התרשמות קלינית, כגון Global Deterioration Scale ) או Morris , 1993( Clinical Dementia Rating ( CDR ) (. כדי לקבוע אם אדם סובל מירידה Reisberg , Ferris , de Leon et al ., 1982( ) GDS ( קוגניטיבית מקובל להשתמש במבחני סינון, אולם, השימוש בהם בתחילת הירידה הקוגניטיבית הוא בעייתי עקב רגישותם הנמוכה לאבחון השלבים המוקדמים של הירידה. כתוצאה מכך, בשלבים המוקדמים של הירידה הקוגניטיבית תוצאות מבחני הסינון יהיו עדיין נורמליים, בעוד .) Petersen שלמעשה כבר קיים ליקוי בזיכרון (4002 , גריאטר בפרקטיקה פרטית, החוג לגרונטולוגיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, ד״ר גרי סינוף: אוניברסיטת חיפה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==