פסיכוגריאטריה | פרקים נבחרים | ירמיהו הייניק וצבי דוולצקי

21 פסיכוגריאטריה - פרקים נבחרים קלסיפיקציה של הפרעות נפשיות בזיקנה: עבר, פרק 1: הווה, עתיד ירמיהו הייניק מבוא: מהי קלסיפיקציה? פסיכוגריאטריה (מיוונית: פסיכו - נפש; גרון - אדם זקן; יאטרוס - מרפא, רופא) הוא תחום רפואי, שעיסוקו זיהוי, הערכה, טיפול והשגחה של זקנים עם הפרעות נפשיות ). לשם תיחום גבולות הענף ותיאור רכיביו, הקלינאי Ames , Chiu , Lindesay et al ., 2010( נעזר בקלסיפיקציה (שמות נרדפים [פחות או יותר]: נוזולוגיה, טקסונומיה) של ההפרעות שבהן הוא עוסק. קלסיפיקציה, באופן כללי, היא התהליך אשר באמצעותו המורכבות של התופעות (מכל סוג, טבעיות ואחרות) מופחתת על ידי סידורן בקטגוריות לפי קריטריונים שנקבעו למטרה אחת או למטרות אחדות. קלסיפיקציה של הפרעות נפשיות היא רשימת קטגוריות של הפרעות נפשיות סגוליות, המקובצות לכיתות/קבוצות שונות על בסיס ). לדוגמה, הפרעות אחדות, שבהן Spitzer & Williams מאפיינים משותפים אחדים (0891 , הפגיעה המרכזית היא בתהליכי זיכרון, מקובצות לקבוצה אחת. הפרעות אחרות, שהמשותף להן היא פגיעה מרכזית במצב ההכרה, מקובצות לקבוצה אחרת, ושתיהן, בהיותן מתייחסות לזיכרון ולמצב ההכרה, נחשבות לתחומים קוגניטיביים, המרוכזים בקבוצה שלישית, שהיא פגיעה בתפקודים קוגניטיביים. הפרעות נוספות, שהמשותף להן פגיעה עיקרית במצב הרוח, מקובצות אף הן לקבוצה נפרדת, וכך הלאה. זוהי קלסיפיקציה המתבססת על סימנים ועל סימפטומים נצפים. אך אפשר גם לערוך קלסיפיקציות המתבססות על הפגיעה הפתולוגית המוחית (ברמה המבנית המאקרוסקופית מול המיקרוסקופית, ברמה הביוכימית ואולי אף ברמה הגנטית), כאלה עם פגיעה מוחית ברורה מול כאלה שבהן אין עדות ברורה לפגיעה מוחית ואם היא קיימת - האם היא מפושטת או ממוקדת, קבועה או חולפת, לפי הגורמים (גופניים, תורשתיים, נפשיים, סביבתיים, שילובי גורמים עם רמת פירוט משתנה), לפי המהלך (מוגבל בזמן, תנודתי, בהתקפים, אפיזודי, לכיוון הממושך - הכרוני), לפי הצפי (פרוגנוזה), לפי סיכויי ההחלמה (מלאה, חלקית, עם נסיגה, ללא החלמה), לפי התגובה לטיפול, ועוד. שילובים שונים של מאפיינים אלה התקיימו בעבר ומתקיימים, למעשה, גם היום. סימון גבולות התחום דורש, כי הקלסיפיקציה של ההפרעות המסווגות בפסיכיאטריה, ומכאן גם בפסיכוגריאטריה, תקיף את כל התחום (כלומר, כל ההפרעות בתחום זה מנהל המרכז הפסיכוגריאטרי ע"ש מרגולץ שליד בית החולים איכילוב, תל אביב, החוג פרופ' ירמיהו הייניק: לפסיכיאטריה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==