פסיכוגריאטריה | פרקים נבחרים | ירמיהו הייניק וצבי דוולצקי

189 פסיכוגריאטריה - פרקים נבחרים דליריום בקשיש פרק 5: 1 ישעיהו בלוססקי מבוא דליריום היא תסמונת נוירופסיכיאטרית, שביטוייה העיקריים הם התפתחות חדה של הפרעה בהכרה, בקשב ובתפקוד הקוגניטיבי הכללי. דליריום שכיח בקשישים, מתפתח תוך זמן קצר, בעל מהלך תנודתי, עשוי לשאת בחובו משמעויות פרוגנוסטיות קשות לטווח הקצר והארוך APA ואינו חלק מתהליך שיטיוני קודם, למרות ששכיח יותר בקרב חולים שיטיוניים (;0002 , , Delirare ). מקור השם דליריום מהמילה הלטינית Michaud , Bula , Bermey et al ., 2007 שמשמעותה טרוף או זעם או מופרעות. בעבר ניתנו שמות שונים ורבים שהתייחסו לתסמונת, כגון “סינדרום מוחי אקוטי” ועדיין נפוץ המינוח “מצב בלבולי חריף.” כאשר הרופא המאבחן חושד שיש סימנים המעידים על דליריום הוא פועל בשלושה מישורים במקביל: (1) אבחנה קלינית של התסמונת; (2) קביעת הסיבה להתפתחות התסמונת, כולל הערכת מצב החולה ושלילת גורמים מסכני חיים; (3) טיפול בסיבה, בסימפטומים ומעקב אחר החולה. הגדרת דליריום והקריטריונים האבחנתיים ממשיכה להתפתח ועד לאחרונה מקובל של החברה הפסיכיאטרית האמריקנית DSM - IV - TR היה להשתמש באלה הכלולים ב- American Psychiatric Association , 2000; Inouye , Fearing , Marcantonio et al .,( לדליריום בפרק 1 של ספר זה(. DSM 9002) (ראו מדדי 5- קיימים ארבעה קריטריונים אבחנתיים: DSM - IV - TR על פי ה- 11 . הפרעה הכרתית (ירידה במודעות לסביבה החיצונית) עם ירידה ביכולת לרכז, להתמיד .) attention או לשנות את תשומת הלב (או את הקשב - 22 . שינוי קוגניטיבי (כגון ליקוי בזיכרון ובהתמצאות, הפרעות שפתיות) או התפתחות של ), שאינן מוסברות על ידי דמנציה קיימת. perception הפרעות תפיסתיות ( 33 . ההפרעה מתפתחת תוך זמן קצר (בדרך כלל שעות או ימים) ונוטה לתנודתיות במהלך 42 שעות היממה. מנהל המחלקה הפנימית גריאטרית, בית החולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח פרופ' ישעיהו בלוססקי: תקווה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==