פסיכוגריאטריה | פרקים נבחרים | ירמיהו הייניק וצבי דוולצקי

17 פסיכוגריאטריה - פרקים נבחרים 51), הפרעות חרדה, תלויות-דחק ונוירוזות אחרות (פרק 61). הפרק החותם שער זה עוסק בנושא הנפוץ, אך הנחקר מעט, של הפרעות אישיות בזיקנה (פרק 71). הטיפול בחולה המבוגר הסובל מהפרעה נפשית או מדמנציה מהווה מעמסה על המשפחה, על הקהילה ועל שירותי הבריאות והרווחה. לכן ראינו לנכון להוסיף פרק על השירותים העומדים לרשות החולה הזקן, הלוקה בדמנציה או בהפרעה נפשית, ונמצא בקהילה ו/או במוסד (פרק 81). פרק זה פותח את השער השלישי. כמו כן, מובא פרק העוסק בנהיגה של אדם זקן, הסובל מליקוי קוגניטיבי ומדמנציה, והוא מייצג את המורכבות הקלינית, האנושית, המשפטית והאתית, כאשר חולה מאבד את היכולות הקוגניטיביות שלו (פרק 91). הפרק האחרון (02) מציג היבטים משפטיים חשובים של תחום הפסיכוגריאטריה. National האמריקני ( NIA - AA תוך כדי עריכת הספר פורסמו בשנת 1102, על ידי ), קריטריונים חדשים לאבחון מחלת Institue on Aging – Alzheimer ` s Association האלצהיימר על שלביה הקליניים והטרום-קליניים. השתדלנו, ככל האפשר, להכליל אותם בפרקים הרלוונטיים. בשנת 3102 פרסם איגוד הפסיכיאטריה האמריקני את קלסיפיקציית ) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , 5 th Edition ( DSM ה-5- ואף אליה השתדלנו להתייחס, ככל האפשר. והערה אחרונה: האקדמיה ללשון עברית המליצה להעדיף את המונח “קהיון” על פני “שיטיון” לציון דמנציה. ברם, לאורך פרקי הספר העדפנו להשתמש במונח הוותיק והמוכר – “דמנציה.” ברצוננו להודות, בראש ובראשונה, לאשל-ג’וינט ישראל, על ההסכמה לאפשר לנו להגשים את החלום ולהביא את הספר לקורא הישראלי, ובעיקר למר טוביה מנדלסון, האחראי על ההוצאה לאור באשל, על שאיפשר לנו לתרגם לשפת מעשה את החלום הזה. תודתנו לכל הכותבים על השקעת הזמן ועל הנכונות לשתף את הקוראים בידע ובניסיון שצברו במהלך השנים. תודה מיוחדת לגב’ אלישבע מאי, העורכת הלשונית, על העריכה המקצועית לעילא ועילא של הספר. בהיבט האישי, הספר מוקדש למשפחותינו היקרות, המלוות אותנו ותומכות בנו לאורך כל השנים. אנו מקווים, כי ספר זה יאפשר לעוסקים בתחום חשוב זה להיטיב את חייהם של חולים מבוגרים. קריאה מועילה, ירמיהו הייניק • צבי דוולצקי

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==