הגנה על זקנים | בן-ציון כרם

פתח דבר 9
מבוא 10
הקדמה 14
פרק ראשון: הרקע החברתי לקידום 15
פרק שני: תפקיד פקיד סעד לזקנים 19
פרק שלישי: חוק ההגנה על חוסים, תשכ"ו-1966 23
פרק רביעי: חוק העונשין, תיקון 26, התש"ן-1989, הפגיעה בחסרי ישע 127
פרק חמישי: חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 173
פרק שישי: החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 237
פרק שביעי: לקראת העתיד 249
נספחים 255
רשימת מקורות 292
Abstract 297

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==