גרונטולוגיה מעשית | כרך ב | דנה פרילוצקי ומירי כהן

פרק 52 פעילות גופנית לשימור התפקוד בטיפוס במעלה החיים אילת דונסקי, אסתר ארגוב, יעל נץ מבוא להשפעה המיטיבה שיש לפעילות גופנית על הכושר הגופני, הרגשי והשכלי עם American College of Sport הטיפוס במעלה החיים קיימת עדות מדעית מוצקה ( Medicine [ACSM] 2009 ; Colcombe & Kramer, 2003 ; Netz, Wu, Becker et al., 5002). עם ההארכה המשמעותית בתוחלת החיים בתקופה המודרנית, השפעה זו היא קריטית ופירושה צמצום המגבלות והמחלות שמביא הגיל והגדלת תוחלת החיים, לא רק בכמות אלא גם באיכות. בהשוואה למוצרים אחרים המבטיחים "זיקנה מוצלחת" ובריאות, פעילות גופנית היא "מוצר" זול, פשוט, נגיש, ואפשרי כמעט בכל מצב. למרות זאת, רוב האנשים אינם עוסקים בפעילות גופנית במינון המומלץ, או שאינם עוסקים בה כלל. השאלה היא מהי הסיבה לכך. ): מצד אחד, Mechling & Netz, קיימות שתי תופעות סותרות בקיום האנושי (9002 השאיפה האנושית לצמצום המאמץ הפיזי והנפשי הנדרש, על ידי ניצול הקידמה הטכנולוגית. קידמה זו גרמה לירידה מכרעת בתנועתיות האנושית בכל שלבי החיים — מילדות ועד זיקנה. מצד אחר, קיים עקרון ההסתגלות — התלות של בני אנוש ויצורים חיים בכלל בסביבה מעודדת תנועה ובגירוי המערכת הגופנית כתנאי להתפתחות תקינה וחיים בריאים ). על אף שהסתירה בין החיסכון Hillman, Erickson & Kramer, מינקות ועד שיבה (8002 בתנועה לבין הצורך בתנועה נעוצה בתרבות המודרנית, קיים רכיב ביולוגי-התפתחותי נוסף, המשפיע על הצמצום בתנועה, והוא הירידה ההדרגתית בפעילות הגופנית עם העלייה בגיל Ingram, ). ירידה זו אופיינית לא רק ליצורי אנוש, אלא גם לבעלי חיים בכלל ( Sallis, 2000( 0002). השינויים במערכת הדופמינרגית ובמערכות נוירו-טרנסמיטוריות אחרות הם, כנראה,

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==