גרונטולוגיה מעשית | כרך ב | דנה פרילוצקי ומירי כהן

פרק 32 בריאותנו בידינו: קידום בריאות בגיל השלישי רונית אנדוולט, יהונתן למברגר מבוא לפרק זה שלושה חלקים עיקריים. בחלק הראשון מובהרת חשיבות קידום הבריאות בגיל השלישי, תוך סקירת השינויים המשמעותיים שחלו בתחום המחקר של רפואה מונעת וקידום בריאות, בדגש על האוכלוסייה הזקנה. החלק השני עוסק בנושא הסיקור המוקדם ככלי למניעת חולי וגורמי סיכון בזיקנה וכולל סקירה מקיפה של עשרה נושאים מרכזיים בתחום. החלק השלישי, עוסק בנושא הפעילות הגופנית באוכלוסיית המבוגרים, בליווי הסבר על חשיבותה המכרעת בקידום הבריאות והצגת סוגים שונים של התערבויות ופעילויות גופניות. השינויים בתחום המחקר תפיסת קידום הבריאות בקרב קשישים גורסת, כי גם בגיל השלישי אורח חיים בריא מיטיב עם האוכלוסייה, הן מבחינה בריאותית והן מבחינה חברתית ורגשית. הנחות היסוד הן, כי אנשים רוצים בחירה, רוצים להיות בריאים ומוכנים להשקיע בכך ובעיקר, כי אנשים רוצים לשלוט במצבם הרפואי, תוך שמירה על אוטונומיה אישית, חברתית וכלכלית. שינוי משמעותי בתחום המחקר של רפואה מונעת וקידום בריאות חל בשנות Lalonde, ה-07 של המאה ה-02, עם פרסומם של שלושה מסמכים. הראשון ב-4791 ( 4791), אשר עסק בחשיבות השמירה על אורח חיים בריא, על פעילות גופנית ועל ) ובו Canadian Task Force, סביבה חברתית. המסמך השני התפרסם בשנת 6791 (6791

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==