גרונטולוגיה מעשית | כרך ב | דנה פרילוצקי ומירי כהן

פרק 22 תמיכה במטפלים פורמליים בזקנים אסתר יקוביץ, ורד יקוביץ-טישלר מבוא הזדקנות האוכלוסייה בישראל והעלייה בתוחלת החיים (ברודסקי, שנור ובאר, 2102) הביאו שיספקו מענה למגוון הצרכים עמם ביקוש גובר והולך לעובדים מקצועיים וסמך-מקצועיים, הרבים והמורכבים של זקנים חולים ומוגבלים בתפקודם. דוח שטסמן (1102), שבחן את הצרכים בכוח אדם מקצועי לטיפול בזקנים, חשף את המחסור החמור הצפוי בשנים הבאות כדי לענות על צרכים אלה, בעיקר בתחומי הרפואה הגריאטרית והסיעוד, וזאת לאור התחזיות לגידול משמעותי הצפוי בשיעור הזקנים באוכלוסייה. כל אלה מעלים שאלות נוקבות, כמו: כיצד למשוך אנשי מקצוע טובים לתחום זה, אך בעיקר, כיצד לשמר אותם כדי שיעסקו בתחום לאורך זמן. שאלות אלו רלוונטיות לגבי אנשי מקצוע בתחומים הדיסציפלינריים ) בזקנים. Hands-on השונים וגם לגבי עובדים סמך-מקצועיים, העוסקים בטיפול ישיר ( מגזר זה של עובדים מהווה, למעשה, את עמוד התווך של הטיפול הפורמלי בזקנים, הן בקהילה והן במסגרות מוסדיות. במסגרת הקהילה מועסקים עובדים סוציאליים בלשכות רווחה מוניציפליות, צוותים רפואיים וסמך-רפואיים במרפאות קהילתיות וביחידות לטיפול רפואי בבית, מטפלות בית המעניקות טיפול בית לזקנים מוגבלים בתפקודם ואף מטפלים זרים הגרים עם המטופלים. גם בבתי חולים ובמסגרות לטיפול ממושך בזקנים מועסקים עובדים מקצועיים בכל קשת .) CareWork המקצועות ומטפלים סמך-מקצועיים, אשר עוסקים בטיפול יום-יומי בזקנים ( עם זאת, רוב העובדים המקצועיים והסמך-מקצועיים אינם בעלי התמחות או הכשרה מקצועית לטפל בזקנים, הגם שהם אלה המספקים את מרב הטיפול. במיוחד אמור הדבר לגבי עובדים סמך-מקצועיים, המתקבלים לעבודה עם זקנים ללא כל הכשרה פורמלית וגם ההדרכה והתמיכה שהם מקבלים, תוך כדי עבודה, מוגבלת. בהיעדר הכשרה מתאימה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==